“Ceļā uz profesiju”, Nr. NPJR-2021/10151

Projekta īstenošanas periods: 2021.gada jūnijs – 2022.gada februāris

Projekta mērķis: plānota sagatavošanas vizīte Igaunijā – galvenais projekta mērķis ir jauna sadarbības partnera iegūšana turpmākās sadarbības un pieredzes apmaiņas attīstīšanai automehāniķu apmācības jomā. Šīs vizītes dalībnieki izpētīs citu skolu piedāvātās iespējas, izmantotās mācību metodes, dažādus praktiskus aspektus un profesionālus padomus, kurus var tālāk iekļaut galvenajā projektā un īstenot ikdienas darbā ar skolēniem. 

Projekta sagaidāmie rezultāti: Šajā sagatavošanas vizītē piedalīsies 2 skolotāji – projekta koordinatori (1 no DT (Latvija) un 1 no RTVZUM (Lietuva)), kuri apmeklēs Rakveres profesionālo skolu: skolotāji – katras skolas projekta koordinatori iepazīsies ar topošo automehāniķu mācību un apmācības procesu, kā arī sagatavos projekta pieteikumu nākamajai atlases kārtai.

Projekta vadošais koordinators: Daugavpils tehnikums

Projekta sadarbības partneri: Rakveres Profesionāla skola (Igaunija); Rokišķu tehnoloģiju, biznesa un lauksaimniecības skola (Lietuva)

Kontaktinformācija: Projektu un ārējo sakaru nodaļa, Strādnieku iela 16, 203.kab., Daugavpils. 
Tālr. 65436893; e-pasts: projekti@daugvt.lv