Comenius programmā realizētie projekti (2007– 2013)

2007. gads
1. “Kvalitātes menedžmenta principu izmantošana mūžizglītības veicināšanas projektos” (Nr. 07-LVA01-CO02-00121-1), profesionālās pilnveides kursi Vācijā.
2. “Nākotnes sertifikāts skolotājiem, kuri pasniedz biznesa angļu valodu” (Nr. 07-LVA01-CO02-00143-1), profesionālās pilnveides kursi Apvienotajā Karalistē.

2007.-2009. gads
3. “Citas valstis – citas paražas: svētku kultūra daudzkultūru skolās” (Nr.07-LVA01-CO06-00068-1), sadarbības partneri – Vācija, Čehija, Latvija; skolu partnerības projekts.
Vispārīga informācija (spiediet šeit)

2009. gads
4. “Jaunatnes kultūrvērtības un dzīves aspekti multikulturālajās skolās” (Nr.09-ComSV-6), sagatavošanas vizīte Igaunijā.
5. “Metodoloģija un valoda”, profesionālās pilnveides kursi Apvienotajā Karalistē.
6. “Metropoles pie Donavas: Vīne – Budapešta”, profesionālās pilnveides kursi Austrijā un Ungārijā.

2012. gads
7. “Mācīt un mācīties valodu multisensoriski: radošas metodes svešvalodu nodarbībās” (Nr.2012-3-LV1-COM02-04499), profesionālās pilnveides kursi Vācijā.
8. “Kreatīvas aktivitātes un motivēšana svešvalodu apmācībā vidusskolā” (Nr. 2012-3-LV1-COM02-04485), profesionālās pilnveides kursi Apvienotajā Karalistē.

2013. gads
9. “Kultūras un dzīves vērtības multikulturālā skolā” (Nr. 2013-1-LV1-COM06-053935), skolu daudzpusējās partnerības projekts.
10. “Eiropas digitālais portfolio pedagogiem” (2013-2-LV1-COM02-05709), profesionālā pilnveide Kiprā.