Datorsistēmu tehniķis

Ja Tu esi aizdomājies par to, lai iegūtu datorsistēmu tehniķa kvalifikāciju Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā, šeit vari uzzināt, ko Tu mācīsies, apgūsi un kur varēsi strādāt pēc datorsistēmu tehniķa kvalifikācijas iegūšanas.

Kas ir datorsistēmu tehniķis?

Datorsistēmas tehniķis spēj uzstādīt vienkāršus lokālus datortīklus, pārbaudīt un novērst kļūmes visu veidu datortehnikas un programmatūras darbībā, konfigurēt, diagnosticēt un modernizēt datortehniku un programmatūru, kā arī vienkāršus lokālus datortīklus. Datorsistēmu tehniķis sniedz konsultācijas darbā ar datortehniku, programmatūru un biroja tehniku, tai skaitā elektroniski un telefoniski, ar savu profesionālo darbību veicina un uzlabo datorlietotāju darba efektivitāti.

Kādu izglītību es iegūšu?

Tu iegūsi profesionālo vidējo izglītību ar kvalifikāciju “Datorsistēmu tehniķis”

Ko es iemācīšos?

Apgūstot datorsistēmu tehniķa profesiju, tu mācīsies šādus moduļus: EIKT pamatprocesi un darba veidi, EIKT nozares tehnisko darbu pamatiemaņas, Vienkāršu algoritmu izstrāde, Preču un pakalpojumu izvēle EIKT infrastruktūras izveidei, Datortehnikas komplektēšana un montāža, Lokālo tīklu ierīkošana un uzturēšana, Biroja tehnikas apkope un remonts, Serveru izvēle un uzstādīšana, EIKT drošības politikas veidošana, Datorsistēmu tehniķa prakse.
Tu varēsi izvēlēties apgūt šādus moduļus: Drošības sistēmu uzstādīšana un uzturēšana, Perifērijas iekārtu apkope un remonts, Datortehnikas komponentu darbības uzturēšana, EIKT produktu izstrāde.
Tu zināsi: tīkla veidus, datora komplektēšanu un montāžu, serveru veidus, biroja tehnikas lietošanu un apkalpošanu, tehniskās dokumentācijas apzīmējumus.
Tu izpratīsi, kā izvēlēties pareizo datoru komplektāciju lietotāja prasībām, kādas ierīces izmantot tīkla izveidošanā, kā diagnosticēt un modernizēt datortehniku un programmatūru.
Tu spēsi: izveidot nelielu datora tīklu, pārbaudīt un novērst kļūmes visu veidu datortehnikas un programmatūras darbībā, sniegt konsultācijas darbā ar datortehniku, programmatūru un biroja tehniku, piedāvāt datora tīkla un datortehnikas optimizāciju.

Vai es varēšu doties praksē uz ārzemēm?

Jā, ikviens Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma izglītojamais var piedalīties atlasē, lai daļu mācības prakses savā kvalifikācijā izietu kādā ārzemju uzņēmumā programmas Erasmus+ ietvaros.

Ko es varēšu darīt ārpus stundām?

Ārpus mācībām tev būs iespēja iesaistīties dažādās aktivitātēs. Informāciju par interešu izglītības piedāvājumu skaties šeit.

Kur es varēšu mācīties tālāk?

Pēc datorsistēmu tehniķa kvalifikācijas iegūšanas tu varēsi turpināt mācības un iegūt augstāko izglītību, piemēram, DU, RTU, TSI Daugavpilī un citās augstskolās Latvijā.

Kur es varēšu strādāt?

Pēc izglītības iegūšanas tu varēsi strādāt ne tikai IT firmās, bet arī jebkurā uzņēmumā, jo tagad IT nodaļa ir ikvienā iestādē.
Šobrīd mūsu absolventi strādā tādās iestādēs un uzņēmumos kā “ProLine D”, “LATINSOFT”, TSI, “REMPRO” un citur.

Sīkāka informācija par profesionālās izglītības programmu pieejama šeit.