“Daugavpils tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros”, Nr.8.1.3.0/16/I/001

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Daugavpils tehnikums 2016. gada 14. decembrī parakstīja vienošanos par Eiropas Savienības fondu projekta īstenošanu, paredzot tehnikuma modernizāciju. Projekta ietvaros plānots, ka tehnikuma mācību kompleksu papildinās mūsdienīga dzelzceļa transporta laboratorija un simulatoru ēka.

Projekta numurs: Nr.8.1.3.0/16/I/001

Projekta mērķis: Daugavpils tehnikuma profesionālo izglītības programmu īstenošanu nodrošinošās infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija, nodrošinot mācību vides atbilstību tautsaimniecības nozaru attīstībai un uzlabojot profesionālās izglītības pieejamību. 

Projekta galvenās aktivitātes:
Projekta rezultātā modernizēta izglītības procesam nepieciešamā materiāli tehniskā bāze izglītības programmā “Dzelzceļa pakalpojumi” un uzlabota izglītības iestādes infrastruktūra.
Daugavpils tehnikums kopā ar sadarbības partneri – Valsts izglītības attīstības aģentūru – ir veicis tehnikuma baseina ēkas pārbūvi par Dzelzceļa transporta laboratorijas korpusu un iegādājies mūsdienīgu mācību aprīkojumu, tai skaitā simulatorus, prioritārās izglītības programmas “Dzelzceļa pakalpojumi” īstenošanai.

Projekts ir īstenots Latgales plānošanas reģionā, Daugavpils pilsētas pašvaldības teritorijā – Bauskas ielā 23, Daugavpilī. 

Balstoties uz projektā paredzētajām darbībām, projekta īstenošana nodrošinās Eiropas Savienības tirgus prasībām atbilstoši kvalificētu speciālistu sagatavošanu, sekmējot Latvijas tautsaimniecības konkurētspējas pieaugumu un eksportspējas palielināšanos.

Projekta īstenošanas ilgums: 49 mēneši pēc vienošanās noslēgšanas, ar projekta īstenošanu saistītās darbības uzsāktas 2016.gada 1.augustā, pabeigtas 2020.gada 31.decembrī.

Projekta kopējās izmaksas: EUR 1 803 561,67, ERAF finansējums – EUR 1 533 027,42, valsts budžeta finansējums – EUR 270 534,25.

Kontaktinformācija: Projektu un ārējo sakaru nodaļa, Strādnieku iela 16, 203. kab., Daugavpils. 
Tālr. 65436893; e-pasts: projekti@daugvt.lv

Projekta ziņas:

Sekmīgi īstenots Daugavpils tehnikuma projekts Nr.8.1.3.0/16/I/001 – 29.12.2020.
Daugavpils tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/001 īstenošanas progress (27.08.2020. – 25.11.2020.) – 25.11.2020.
Daugavpils tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/001 īstenošanas progress (27.05.2020. – 26.08.2020.) – 26.08.2020.
Daugavpils tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/001 īstenošanas progress (29.02.2020. – 26.05.2020.) – 26.05.2020.
Daugavpils tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/001 īstenošanas progress (30.11.2019. – 28.02.2020.) – 28.02.2020.
Daugavpils tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/001 īstenošanas progress (30.08.2019. – 29.11.2019.) – 29.11.2019.
Daugavpils tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/001 īstenošanas progress (01.06.2019. – 29.08.2019.) – 29.08.2019.
Daugavpils tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/001 īstenošanas progress (05.03.2019. – 31.05.2019.) – 31.05.2019.
Daugavpils tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/001 īstenošanas progress (06.12.2018. – 04.03.2019.) – 04.03.2019.
Daugavpils tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/001 īstenošanas progress (08.09.2018. – 05.12.2018.) – 05.12.2018.
Daugavpils tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/001 īstenošanas progress (14.06.2018. – 07.09.2018.) – 07.09.2018.
Daugavpils tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/001 īstenošanas progress (15.03.2018. – 13.06.2018.) – 13.06.2018.
Daugavpils tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/001 īstenošanas progress (15.12.2017. – 14.03.2018.) – 14.03.2018.
Daugavpils tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/001 īstenošanas progress (15.09.2017. – 14.12.2017.) – 14.12.2017.
Daugavpils tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/001 īstenošanas progress (15.06.2017. – 14.09.2017.) – 14.09.2017.
Daugavpils tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/001 īstenošanas progress (15.03.2017.-14.06.2017.) – 14.06.2017.
Daugavpils tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/001 īstenošanas progress (21.12.2016.-14.03.2017.) – 14.03.2017.
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Daugavpils tehnikums 2016. gada 14. decembrī parakstīja vienošanos par Eiropas Savienības fondu projekta īstenošanu – 20.12.2016.