“Daugavpils tehnikuma skolotāju pieredze Eiropā”, Nr.2018-1-LV01-KA101-046840

Projekta īstenošanas periods: 2018./2019. mācību gads.

Mācību mobilitāte: izglītojošu kursu un semināru apmeklējums, darba vērošana ārzemēs šādās jomās – angļu valoda (3 skolotāji – Grieķija, Čehija, Itālija), vācu valoda (2 skolotāji – Vācija, Austrija), ekonomika (1 skolotājs – Itālija), izglītības darba pilnveidošana (1 izglītības darba metodiķis – Austrija).

Mērķis: atbalstīt skolotāju profesionālās meistarības pilnveidi un personīgo izaugsmi kursos un mācībās, darba vērošanā ārzemēs, lai viņi iegūtu jaunas zināšanas, prasmes un kompetences skolas ilgtspējīgas attīstības prioritāšu un praktisko vajadzību nodrošināšanai, izzinot: kā veikt audzēkņu zināšanu novērtēšanu svešvalodu nodarbībās; kā efektīvāk “mentorēt” audzēkņus, lai tie kļūtu motivētāki turpināt izglītību izvēlētajā profesijā, nepametot skolas gaitas; kā strādāt vienā grupā ar dažāda vecuma audzēkņiem; kā motivēt, vadīt un efektīvi novērtēt audzēkņus, lai uzlabotu audzēkņu rezultātus pamatprasmēs svešvalodu nodarbībās; kā pielietot jaunāko pedagoģisko pieeju COOL (atvērta kooperatīva mācīšanās) svešvalodu mācīšanā; kāda ir uzņēmējdarbības skolotāja loma biznesa attīstībā un dažādas apmācības metodikas, veicinot Latvijas jauniešu iesaisti uzņēmējdarbībā; kā pielietot kompetenču pieejas elementus apmācībā vispārizglītojošos mācību priekšmetos.

Kontaktinformācija: Projektu un ārējo sakaru nodaļa, Strādnieku iela 16, 203.kab., Daugavpils. 
Tālr. 65436893; e-pasts: projekti@daugvt.lv