Dienesta viesnīcas

Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma mācību kompleksā ir divas dienesta viesnīcas – Bauskas ielā 23 un 25 –, kas paredzētas tehnikuma izglītojamo izmitināšanai. Kopā dienesta viesnīcas var uzņemt ap 280 iemītniekiem. 

Dienesta viesnīcās ir gan veikti energoefektivitātes pasākumi KPFI projekta ietvaros, gan tās ir arī renovētas 2014.gadā ERAF projekta “Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana Daugavpils Profesionālajā vidusskolā” (Nr.2013/0032/3DP/3.1.1.1.0/13/IPIA/VIAA/002) ietvaros: tagad izglītojamajiem tiek piedāvāta izmitināšana sakoptās un ar kvalitatīvu sadzīves tehniku aprīkotās istabiņās.