“Eiropa Daugavpils tehnikumā. Daugavpils tehnikums Eiropā”, Projekta Nr. 2019-1-LV01-KA116-060226

Projekta īstenošanas periods: 2019. gada septembris – 2021. gada jūlijs

1.Audzēkņu mobilitāte – prakse ārzemēs: projekta ietvaros nodrošināta prakse 19 audzēkņiem: 5 programmētāji un datorsistēmu tehniķi (Portugāle, Itālija); 4 automehāniķi un elektrotehniķi (Vācija), 4 klientu apkalpošanas speciālisti (Spānija), 4 frizieri un tērpu izgatavošanas un stila speciālisti (Portugāle) un 2 transporta pārvadājumu komercdarbinieki (Itālija). Audzēkņus uz prakses vietām pavadīja 6 pavadošās personas.

Mērķis: (1) attīstīt un nostiprināt Eiropas līmeņa standartiem atbilstošas profesionālās prasmes, iemaņas un kompetences; (2) praksē apgūt jaunākās tehnoloģijas izvēlētajā profesijā; (3) sasaistīt iegūtās teorētiskās zināšanas ar praksi ārvalstu uzņēmumā; (4) veicināt tādu personīgo īpašību attīstību kā mobilitāte, aktivitāte un komunikabilitāte, lai palīdzētu projekta dalībniekiem ar uzlabotām iespējam uzsākt un veidot patstāvīgu profesionālo dzīvi; (5) uzlabot audzēkņu sociālās integrācijas iespējas; (6) uzlabot jauniešu profesionālās angļu valodas zināšanas un veicināt viņu starpkultūru kompetenci.

2. Profesionālajā izglītībā iesaistīto speciālistu mācību mobilitāte: 12 profesionālajā izglītībā un apmācībā iesaistīti speciālisti: frizieru pakalpojumi (2), administratīvie un sekretāra pakalpojumi (2), enerģētika un elektrotehnika (1), autotransports (2), dzelzceļa transports un pakalpojumi (1), šūto izstrādājumu tehnoloģijas (1), starptautiskās mobilitātes speciālists (1), profesionālās izglītības plānošanas speciālists (1) un vadīšanas procesā iesaistīts speciālists (1).

Mērķis: (1) izzināt profesionālās izglītības un apmācības koncepciju un kvalitātes vadību profesionālās izglītības iestādēs dažādās Eiropas valstīs; (2) izzināt, kā darba videi piesaistītas apmācības elementus integrē mācību iestāžu programmās Somijā; (3) izzināt, kā darba vidē balstīta mācību sistēma darbojas Austrijā; (4) iepazīties ar inovatīvu pieeju Vācijā – kā izmantot alternatīvo enerģiju skolas ilgtspējīgas saimniekošanas nodrošināšanā; (5) iepazīties ar mācību darba organizāciju autotransporta profesionālās ievirzes mācību iestādēs un audzēkņu prakšu iespējām autocentros Portugālē; (6) izzināt, kā profesionālo svešvalodu pasniedz un izmanto darba vidē Spānijā; (7) uzlabot skolotāju profesionālās angļu valodas zināšanas un veicināt viņu starpkultūru kompetenci.

Īstenošana: Projekts ir īstenots veiksmīgi, tomēr tā īstenošanas gaitā savas korekcijas ieviesa Covid-19 vīrusa izraisītā pandēmija. Tādējādi bija nepieciešams saīsināt 4 izglītojamo praksi Itālijā, Milānā, par 4 dienām, lai nodrošinātu viņu drošību, jo tieši tur sākās Covid-19 uzliesmojums Eiropā. Tā kā šī mobilitāte bija pēdējā no audzēkņu mācību mobilitātēm projekta ietvaros, nebija iespējams nodrošināt audzēkņu atkārtotu došanos ārzemju praksē, līdz ar to tika pieņemts lēmums nodrošināt papildu mobilitātes iespējas profesionālajā izglītībā iesaistītajiem speciālistiem, tādējādi palielinot projekta dalībnieku skaitu no 10 līdz 12. Lielākā daļa profesionālajā izglītībā iesaistīto speciālistu mobilitāšu tika organizētas kā virtuālās mobilitātes, ņemot vērā gan partnerorganizāciju iespējas un uzņemošajās valstīs noteiktos ierobežojumus, gan arī Latvijā pastāvošos ierobežojumus. Tāpat Covid-19 ietekmēja arī partnerorganizāciju spēju un gatavību nodrošināt virtuālās mobilitātes – šī iemesla dēļ bija nepieciešams mainīt arī projekta partnerus. Neskatoties uz šīm grūtībām, pilnībā izdevās īstenot visas projekta aktivitātes un sasniegt tā mērķus. 

Kontaktinformācija: Projektu un ārējo sakaru nodaļa, Strādnieku iela 16, 203.kab., Daugavpils. 
Tālr. 65436893; e-pasts: projekti@daugvt.lv