Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas

Eiropas Savienības Mūžizglītības programma tika izveidota 2007. gadā ar mērķi sekmēt iestāžu sadarbību izglītībā un praktiskajā apmācībā Eiropas mērogā. Programma darbojās no 2007. gada janvāra līdz 2013. gada decembrim. Tā bija plaša sadarbības programma, kura ietvēra visus izglītības veidus un līmeņus un kurā patiešām varēja iesaistīties jebkurā mūža posmā.
 
Programmā bija 4 sektorālās programmas: 
Comenius — vispārējai izglītībai;
Erasmus — augstākajai izglītībai;
Leonardo da Vinci — arodizglītībai;
Grundtvig — pieaugušo izglītībai. 
 
Papildus informācija: https://viaa.gov.lv/lat/arhivs/es_progr_2007_2013/muzizgl_statistika_kopsavilk/