Elektronisko sakaru tehniķis

Ja Tu esi aizdomājies par to, lai iegūtu elektronisko sakaru tehniķa kvalifikāciju Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā, šeit vari uzzināt, ko Tu mācīsies, apgūsi un kur varēsi strādāt pēc elektronisko sakaru tehniķa kvalifikācijas iegūšanas.

Kas ir elektronisko sakaru tehniķis?

Elektronisko sakaru tehniķis strādā dažādās sakaru organizācijās, uzņēmumos un firmās, lai izpildītu tehniska rakstura darbus telekomunikācijas tīklos, veicot telekomunikācijas iekārtu montāžu, uzraudzību, remontu un apkalpošanu, lai nodrošinātu to kvalitatīvu darbību, atbilstošu pastāvošajiem standartiem un normām.

Kādu izglītību es iegūšu?

Tu iegūsi profesionālo vidējo izglītību ar kvalifikāciju “Elektronisko sakaru tehniķis”.

Ko es iemācīšos?

Apgūstot elektronisko sakaru tehniķa profesiju, tu apgūsi šādus moduļus: 
– EIKT (elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas) pamatprocesi un darba veidi,
– EIKT nozares tehnisko darbu pamatiemaņas, 
– Vienkāršu algoritmu izstrāde, 
– Preču un pakalpojumu izvēle EIKT infrastruktūras izveidei, 
– Lokālo tīklu ierīkošana un uzturēšana, 
– Biroja tehnikas apkope un remonts, 
– Telekomunikāciju tehniķa prakse, 
– EIKT drošības politikas veidošana, 
– Ārējo vadu un bezvadu telekomunikāciju tīklu ierīkošana un uzturēšana
– Tāpat varēsi izvēlēties starp moduļiem: 
– Mobilo sakaru bāzes staciju uzstādīšana un apkalpošana, 
– Sakaru centrāļu apkalpošana, 
– Drošības sistēmu uzstādīšana un uzturēšana, 
– EIKT produktu izstrāde.
Tu zināsi, kā:
– veikt tehniskās apkalpošanas darbus visu veidu automātiskās komutācijas centrālēs; 
– kā izpildīt telekomunikācijas iekārtu montāžas darbus saskaņā ar tehniskās dokumentācijas prasībām dažādos sakaru uzņēmumos, birojos, iestādēs un sadzīves objektos, kā arī izpildīt dažādu sakaru līniju būvniecības un montāžas darbus.
Tu izpratīsi, kā:
– kontrolēt elektriskos parametrus un veikt to mērījumus telekomunikācijas iekārtām un termināliem; 
– kā kontrolēt un veikt sakaru līniju parametru mērījumus. 
Tu spēsi: 
– veikt tehnisko apkalpošanu datu pārraides tīklos, 
– veikt tehnisko apkalpošanu mobilos telefona sakaru tīklos, 
– veikt sakaru tehnikas elektrobarošanas iekārtu tehnisko apkalpošanu, 
– kontrolēt un veikt pārraides sistēmu kanālu un traktu mērījumus
– kontrolēt un veikt šķiedru optikas pārraides sistēmu parametru mērījumus.

Vai es varēšu doties praksē uz ārzemēm?

Jā, ikviens Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma izglītojamais var piedalīties atlasē, lai daļu mācības prakses savā kvalifikācijā izietu kādā ārzemju uzņēmumā programmas Erasmus+ ietvaros.

Ko es varēšu darīt ārpus stundām?

Ārpus mācībām tev būs iespēja iesaistīties dažādās aktivitātēs. Informāciju par interešu izglītības piedāvājumu skaties šeit.

Kur es varēšu mācīties tālāk?

Pēc elektronisko sakaru tehniķa kvalifikācijas iegūšanas tu varēsi turpināt mācības augstākās izglītības iestādēs, piemēram, DU, RTU TSI Daugavpilī un citās augstskolās Latvijā.

Kur es varēšu strādāt?

Pēc izglītības iegūšanas tu varēsi strādāt dažādās sakaru organizācijās, uzņēmumos un firmās.

Sīkāka informācija par profesionālās izglītības programmu pieejama šeit.