“Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Latgales Transporta un sakaru tehniskās skolas dienesta viesnīcu ēkās”, līguma Nr. KPFI-5/60

Projekta mērķis: oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, samazinot siltumenerģijas patēriņu Daugavpils Valsts tehnikuma dienesta viesnīcu ēkās Bauskas ielā 23 un 25.

Projekta laikā īstenotas šādas galvenās aktivitātes:
– Projekta tehniskās dokumentācijas sagatavošana un saskaņošana;
– Energoefektivitāti paaugstinošu renovācijas darbu veikšana;
– Projekta īstenošanas būvuzraudzība un autoruzraudzība;
– Publicitātes pasākumu nodrošināšana;
– Projekta ieviešanas uzraudzība.

Projekta kopējās izmaksas: 191 154,10 LVL

Projekta īstenošanas ilgums: 2010. gada 1. decembris – 2011. gada 1. decembris.

Kontaktinformācija: Projektu un ārējo sakaru nodaļa, Strādnieku iela 16, 203.kab., Daugavpils. 
Tālr. 65436893; e-pasts: projekti@daugvt.lv