“Energoresursu efektīva izmantošana Eiropas skolās”, Nr. 2014-1-IT01-KA200-002664

Projekta īstenošanas periods: 2015. gada oktobris – 2017. gada augusts.

Mērķis: veicināt dažādu mērķa grupu informētību par ēku energoefektivitātes uzlabošanas iespējām, demonstrējot oglekļa dioksīda emisiju samazināšanas veidus un sasaistot to ar projektā iesaistīto audzēkņu mācību programmu. Viena no projekta noslēguma galvenajām aktivitātēm – izveidots darba plāns energoefektivitātes uzlabošanai skolas dienesta viesnīcās.

Projekta vadošais koordinators: Associazione Centro Studi Citta di Foligno (Itālija).

Sadarbības partneri: institūcijas no Itālijas, Lielbritānijas, Grieķijas, Rumānijas, Spānijas, Kipras un Latvijas. Projekta vadošais koordinators Latvijā ir Valsts izglītības satura centrs. No Latvijas projektā iesaistījušās 9 skolas.

Kontaktinformācija: Projektu un ārējo sakaru nodaļa, Strādnieku iela 16, 203.kab., Daugavpils. 
Tālr. 65436893; e-pasts: projekti@daugvt.lv