Erasmus+ profesionālās izglītības un mācību (PIA) mobilitātes harta (VET Charter)

Daugavpils tehnikums PIA mobilitātes hartu ieguva 2017.gadā, kas ļāva apliecināt izglītības iestādes profesionālo un kvalitatīvo pieeju mācību mobilitāšu projektu sagatavošanā un īstenošanā, kā arī sniedza iespēju sagatavot un iesniegt projektu pieteikumus vienkāršotā kārtībā. 
 
PIA mobilitātes harta:
– paredzēta, lai rosinātu organizācijas, kas spēj audzēkņiem un personālam organizēt kvalitatīvu PIA mobilitāti un īsteno drošu finanšu vadību, plašāk attīstīt to Eiropas internacionalizācijas stratēģijas ietvaros;
– atbalsta nosūtošo organizāciju kapacitātes stiprināšanu audzēkņu un personāla kvalitatīvas mobilitātes organizēšanā, vienlaikus atbalstot, veicinot un turpmāk attīstot kvalitāti mobilitātes jomā;
– sākot no 2016. gada, dod iespēju vienkāršotā kārtībā pieteikties atbalstam Erasmus+ 1. pamatdarbības “Mobilitāte PIA audzēkņiem un personālam” ietvaros;
– nav obligāta prasība dalībai Erasmus+ PIA mobilitātes aktivitātē. Organizācijas var iesniegt pieteikumus mobilitātes projektu finansējumam parastajā kārtībā saskaņā ar programmas 1. pamatdarbību “Mobilitāte PIA audzēkņiem un personālam”. 
Hartu piešķir uz visu Erasmus+ programmas laiku (līdz 2020. gadam).

Papildus informācija: https://www.erasmusplus.lv/lat/izglitiba_un_macibas/profesionalas_izglitibas_harta/