Estrādes ansamblis

Pulciņš “Gamma” (Staņislavs Grabļevskis)

Pirmdiena15.30-18.00 316.kab. (Strādnieku ielā 16)
Trešdiena15.30-18.00 316.kab. (Strādnieku ielā 16)

Spēsi: nodziedāt vokālos vingrinājumus, dziedāt dažādās intonācijās; pareizi pielietot elpošanas paņēmienus dziedāšanas laikā; pareizi un veikli izpildīt vingrinājumus, kas attīsta dikciju un artikulāciju; ansambļa kolektīvā artistiski un pārliecinoši uzvesties uz skatuves; ansamblī augstā līmenī dziedāt dziesmas dažādās valodās.

Zināsi: kā rūpēties par balsi; kādi konkrēti paņēmieni atbrīvo seju, ķermeni; kā pareizi elpot dziedot un kā iesildīt balsi; skatuves kustības tehnikas paņēmienus; latviešu, latgaļu, angļu, krievu u.c. dziesmu tekstus. 

Izpratīsi: kā izmantot rezonatorus; elpošanas tehnikas, pareizas artikulācijas, artistiskuma nozīmi vokālajā kultūrā; dažādu tautu kultūru un dziesmu lomu sevis pilnveidošanā; pārliecinošas intonēšanas un ritmikas lomu, dziedot fonogrammu izpildījumā ansamblī.

Varēsi uzstāties koncertos, pasākumos, festivālos un konkursos.