Grundtvig programmā realizētie projekti (2001–2007)

2001. gads
1. “Dažādās kultūras”, profesionālās pilnveides kursi Beļģijā.

2007. gads
2. “Digitālais Portfolio kā stratēģija skolotāju profesionālajā attīstībā”, profesionālās pilnveides kursi Portugālē.