“Ilgtspējīga attīstība izglītībā”, Nr. 2015-1-DE-02-KA202-002346

Projekta īstenošanas periods: 3 gadi (2015. gada septembris – 2018. gada augusts).

Mērķis: izveidot un integrēt ilgtspējīgas attīstības elementus dažādās skolas mācību priekšmetu programmās un izveidot rokasgrāmatu par metodēm ilgtspējīgas attīstības veicināšanu skolās.

Projekta vadošais koordinators: Fehtas Universitātes pētnieku komanda (Vācija).

Sadarbības partneri: mācību iestādes no Vācijas, Nīderlandes, Lielbritānijas, Austrijas un Latvijas.
Latviju pārstāv Daugavpils Universitāte un Daugavpils tehnikums.

Kontaktinformācija: Projektu un ārējo sakaru nodaļa, Strādnieku iela 16, 203.kab., Daugavpils. 
Tālr. 65436893; e-pasts: projekti@daugvt.lv