“Ilgtspējīga profesionālā izglītība – pieprasījums pēc jaunām zināšanām un prasmēm”, Nr.2017-1-LV01-KA102-035205

Projekta īstenošanas periods: 2017./2018.mācību gads.

1. Audzēkņu mobilitāte – prakse ārzemēs: 10 topošo automehāniķu, elektrotehniķu, klientu apkalpošanas speciālistu un frizieru prakse Malagas (Spānija) un Rimini (Itālija) uzņēmumos. 

Mērķis: atbalstīt audzēkņu iespējas iegūt prasmes, iemaņas un kompetences, kas veicinās viņu personīgo izaugsmi, nodarbinātību un iespējas iekļauties Eiropas darba tirgū.

2.Profesionālajā izglītībā iesaistīto speciālistu mācību mobilitāte: 2 skolotāju pieredzes apmaiņa Barselonas izglītības iestādēs (Spānija) un 2 skolotāju darba vizīte Aveiro pilsētas Izglītības attīstības asociācijā (Portugāle). 

Mērķis: izzināt Portugāles un Spānijas profesionālās izglītības un apmācības koncepciju, kvalitātes vadību profesionālās izglītības iestādēs, labās prakses piemērus sadarbības veicināšanā starp profesionālā apmācībā iesaistītām mācību iestādēm un uzņēmumiem, mūžizglītības labās prakses pieredzi Portugāles profesionālās izglītības skolās un Vācijas duālās profesionālās izglītības sistēmas ieviešanas pieredzi Spānijā.

Kontaktinformācija: Projektu un ārējo sakaru nodaļa, Strādnieku iela 16, 203.kab., Daugavpils. 
Tālr. 65436893; e-pasts: projekti@daugvt.lv