“Inovācijas profesionālajā izglītībā”, Nr. 2014-1-LV01-KA102-000106

Projekta īstenošanas periods: 2014./2015.mācību gads.

1. Audzēkņu mobilitāte – prakse ārzemēs: 6 topošo automehāniķu, transporta pārvadājumu komercdarbinieku un 4 topošo ekektriķu, šuvēju prakse Rotenburgas un Magdeburgas vadošajos uzņēmumos (Vācija).

Mērķis: Eiropas līmeņa standartiem atbilstošu profesionālo prasmju, iemaņu un kompetenču attīstīšana; jaunāko tehnoloģiju un metožu apguve izvēlētajā profesijā praksē; iegūto teorētisko zināšanu sasaiste ar praksi ārzemju uzņēmumā.

2. Profesionālajā izglītībā iesaistīto speciālistu mācību mobilitāte: 8 skolotāju pieredzes apmaiņa BBS Eiropas skolā (Vācija) un 8 skolotāju darba vizīte Leonardo da Vinci v.n. Florences Tehniskajā institūtā (Itālija).

Mērķis: privātuzņēmumu un profesionālās izglītības iestāžu sadarbības principu duālās profesionālās izglītības ietvaros izzināšana; pieredzes iegūšana profesiju gadatirgus rīkošanā sadarbībā ar uzņēmumiem; jaunu inovatīvu metožu apgūšana tehniskās bibliotēkas un tehniskā muzeja izveidošanā.

Kontaktinformācija: Projektu un ārējo sakaru nodaļa, Strādnieku iela 16, 203.kab., Daugavpils. 
Tālr. 65436893; e-pasts: projekti@daugvt.lv