“Inovatīvas pasniegšanas metodes profesionālajā izglītībā”, Nr. NPJR-2014/10332

Projekta īstenošanas periods: 2014./2015. mācību gads

Projekta mērķis: pasniedzēju pieredzes apmaiņas īstenošana Lietuvā.

Kontaktinformācija: Projektu un ārējo sakaru nodaļa, Strādnieku iela 16, 203.kab., Daugavpils. 
Tālr. 65436893; e-pasts: projekti@daugvt.lv

Projekta ziņas:
Projekta “Inovatīvas pasniegšanas metodes profesionālajā izglītībā”, Nr. NPJR-2014/10332, īstenošanas rezultātā izstrādātie metodiskie materiāli 
Methodological material created during the project „Innovative teaching methods in vocational training” No. NPJR-2014/10332

1-E-Class (ENG)
1-E-Class (LV)
2-innovative-methods (ENG)
2-innovative-methods (LT)
3-Tecnilab (ENG)
3-Tecnilab (LV)
4-Innovative-met (LT-ENG)