“IT speciālistu sagatavošana dažādās Eiropas Savienības valstīs”, Nr. 2015-1-LT01-KA202-013479

Projekta īstenošanas periods: 2 gadi (2015. gada septembris – 2017. gada augusts).

Mērķis: esošo mācību priekšmetu programmu salīdzināšanu un pilnveidošanu IT speciālistu sagatavošanas jomā.

Projekta vadošais koordinators: Viļņas Dzelzceļa transporta un komercpakalpojumu tehniskā skola (Lietuva).
Projektā iesaistījušās institūcijas no Lietuvas, Spānijas, Portugāles, Polijas, Igaunijas un Latvijas.

Kontaktinformācija: Projektu un ārējo sakaru nodaļa, Strādnieku iela 16, 203.kab., Daugavpils. 
Tālr. 65436893; e-pasts: projekti@daugvt.lv