“Izaicinājumi jaunās Z paaudzes apmācībā”, Nr. NPJR-2016/10026

Projekta īstenošanas periods: 1 gads (2016. gada septembris – 2017. gada augusts).

Projekta mērķis: ieviest inovācijas mācību iestādē – jaunas mācību metodes, darba formas, mainīt mācību vidi, lai sagatavotu jauniešus dzīvei un darbam sabiedrībā, kurā pastāvīgi notiek pārmaiņas, jo 21. gadsimtu raksturo informācijas sabiedrības veidošanās, visapkārt ir milzīgs informācijas apjoms un nebijuši zinātnes attīstības tempi. Viss apkārt mainās, un skolai un skolotājam ir jāmainās līdzi. Mūsdienu skolotājam jāpieņem, ka mūsdienu jaunietis ir citādāks, jo vide, kurā viņš aug, ir citādāka.

Projekta sagaidāmie rezultāti: 16 skolotāji no Lietuvas un Latvijas apguvuši labās prakses piemērus darbā ar Z paaudzes jauniešiem.

Projekta vadošais koordinators: Viļņas Dzelzceļa transporta un komercpakalpojumu tehniskā skola (Lietuva). Projektā iesaistījušās institūcijas no Lietuvas un Latvijas.

Kontaktinformācija: Projektu un ārējo sakaru nodaļa, Strādnieku iela 16, 203.kab., Daugavpils. 
Tālr. 65436893; e-pasts: projekti@daugvt.lv