“Jauna pieredze maina dzīves”, Nr.2020-1-LV01-KA116-077195

Projekta īstenošanas periods: 2020. gada augusts – 2022. gada jūnijs

1. Audzēkņu mobilitāte – prakse ārzemēs: projekta ietvaros nodrošināta prakse 21 audzēknim: FR (frizieri) – 2 dalībnieki, Vācija, 28 dienas; AM (automehāniķi) – 4 dalībnieki, Īrija un Vācija, 21 diena; PR (programmēšanas tehniķi) un DT (datorsistēmu tehniķi) – 2 dalībnieki, Malta, 21 diena; PR (programmēšanas tehniķi) un DT (datorsistēmu tehniķi) – 2 dalībnieki, Portugāle, 62 dienas (4.kurss, kvalifikācijas prakse); EM (elektrotehniķi) – 4 dalībnieki, Francija un Īrija, 21 diena; TT (transporta pārvadājumu komercdarbinieki) un LD (loģistikas darbinieki) – 3 dalībnieki, Malta, 21 diena; KS (klientu apkalpošanas speciālisti) – 4 dalībnieki, Austrija, 32 dienas.

Mērķis: (1) nodrošināt sekmīgu praksi valstīs ar lielāku pieredzi apgūstamajā profesionālajā jomā; (2) attīstīt un nostiprināt Eiropas līmeņa standartiem atbilstošas profesionālās kompetences; (3) iepazīt un apgūt jaunākās tehnoloģijas izvēlētajā profesijā; (4) saistīt mācībās gūtās teorētiskās zināšanas ar praktisko darbu ārvalstu uzņēmumā; (5) veicināt tādu īpašību attīstību kā fleksibilitāte, aktivitāte un komunikabilitāte, kā arī sociālo integrāciju; (6) uzlabot profesionālās angļu valodas zināšanas un veicināt starpkultūru kompetenci.

2. Profesionālās izglītības speciālistu mācību mobilitāte: 13 profesionālajā izglītībā un apmācībā iesaistīti speciālisti: autotransports (1), profesionālās svešvalodas skolotājs (1), praktiskās apmācības speciālists (2), dzelzceļa transports un pakalpojumi (3), karjeras konsultants (1), IKT jomas speciālists (1), vadīšanas procesā iesaistīts speciālists (3), izglītības plānošanas speciālists (1). Mobilitātes norises vietas: Limerika (Īrija), Berlīne (Vācija), Keflavīka (Islande), Marseļa (Francija).

Mērķis: (1) izzināt profesionālās izglītības un apmācības koncepciju un kvalitātes vadību profesionālās izglītības iestādēs Īrijā, Vācijā, Islandē, Francijā; (2) iepazīties ar mācību darba un praktiskās apmācības organizāciju un aktualitātēm autotransporta un dzelzceļa nozares profesionālās ievirzes iestādēs; (3) iepazīties ar inovatīvu metožu izmatošanu IKT apmācības procesā, kā arī izzināt, kā darba vidē balstīta mācību sistēma darbojas Erasmus+ Programmas valstīs; (4) izpētīt energoefektivitātes un zaļās enerģētikas principu ieviešanu; (5) iepazīties ar labās prakses piemēriem skolvadībā, profesionālo skolu sistēmu un praktisko apmācību organizēšanu starptautiskā kontekstā; (6) izzināt profesionālās terminoloģijas svešvalodā mācīšanas un apgūšanas metodes; (7) uzlabot pedagoģiskā un administratīvā personāla profesionālās angļu valodas zināšanas un veicināt starpkultūru kompetenci starptautiskā vidē.

3. Profesionālās izglītības speciālistu mācīšanas mobilitāte: 2 profesionālajā izglītībā un apmācībā iesaistīti speciālisti: grāmatvedība, komercija. Mobilitātes norises vieta: Rokiški (Lietuva).

Mērķis: (1) izzināt profesionālās izglītības un apmācības koncepciju profesionālās izglītības iestādē Lietuvā; (2) attīstīt profesionālās iemaņas mācību stundu vadīšanā starptautiskā kontekstā, pilnveidot profesionālās zināšanas; (3) uzlabot profesionālās angļu valodas zināšanas un veicināt starpkultūru kompetenci starptautiskā vidē.

Kontaktinformācija: Projektu un ārējo sakaru nodaļa, Strādnieku iela 16, 203.kab., Daugavpils. 
Tālr. 65436893; e-pasts: projekti@daugvt.lv

Projekta ziņas:

Noslēgusies dalībnieku atlase Erasmus+ ārvalstu praksēm
Izsludināta Erasmus+ atlase
Skolotāji aicināti pieteikties Erasmus+ atlasei