“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, Nr. 8.3.5.0./16/I/001

Profesionālās izglītības kompetences centrs “Daugavpils tehnikums” 2017. gada 27. septembrī noslēdza sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu.

Projekta īstenošanas pamats: 2016. gada 7.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.359 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanas noteikumi”.

Projekta specifiskais atbalsta mērķis: uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs.

Projekta īstenošanas termiņš: 2017.gada 27.septembris – 2022.gada 31.decembris.

Finansējums: projekta darbību nodrošināšanai paredzētais finansējums tiek aprēķināts un piešķirts uz katru mācību gadu projekta īstenošanas laikā, nosakot maksimālo pieejamo finansējumu vienam mācību gadam atbilstoši izglītojamo skaitam izglītības iestādēs.

Kontaktinformācija: pedagogs karjeras konsultants Sergejs Bogatkevičs, tālr. +371 20523678, e-pasts sergejs.bogatkevics@daugvt.lv.

Projekta ziņas:

[Karjeras attīstības atbalsta pasākumi]
Ķieģelīši karjeras plānošanai
“Ēnu diena 2020” karjeras atbalsta projekta ietvaros
“RTU Karjeras diena 2020”
Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Skola 2020”
Pasākums „Nāc mums līdzi: IT speciālists”
Mācību ekskursijas uz ”SCANIA Latvija”
Karjeras atbalsta pasākums “Tech industry”
Karjeras atbalsta pasākums „Biznesa inkubators”
Karjeras atbalsta pasākums „Gudrs ceļš”
Ražīga karjeras iespēju diena
Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Gudrā māja”
Karjeras pasākums “Mana karjera sportā”
Karjeras attīstības atbalsta pasākuma “Daugavpils unikāli uzņēmumi” 2. cikls.
BALTIC FASHION & TEXTILE RIGA 2019
Karjeras attīstības atbalsta pasākums “AUTO 2019″
Karjeras atbalsta pasākums „Jūras ceļš”
Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Skola 2019”
“Ēnu diena 2019” karjeras atbalsta projekta ietvaros
“RTU Karjeras diena 2019”
“Nāc mums līdzi, automehāniķis!” 02-2019
Karjeras attīstības atbalsta pasākums. Darba pasaules iepazīšana. “Karjeras alternatīvas” Ekskursija uz uzņēmumu “Lattelekom”
„Karjeras iespējas dzelzceļā: Rēzeknes iecirkņa stacija”
Pasākums “Riski karjeras ceļā”
Pasākums “Tech industry”
“Nāc mums līdzi: Dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas un kustības drošības tehniķis” dzelzceļa stacijā Grīva
 Pasākums „Nāc mums līdzi: IT speciālists” 11-2018
Audzēkņu ekskursija hidroelektrostacijās
Pasākums „Biznesa inkubators”
Pasākums „Gudrs ceļš”
Pasākums „Moderna enerģētika”
TT-41 grupas audzēkņu VID MKP “Silene” apmeklējums „Karjeras iespējas muitā” pasākuma ietvaros
Izstāde BALTIC BEAUTY 2018
Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Skats nākotnē”
Pasākums “Karjeras iespēju diena”
Pasākums “ Daugavpils unikāli uzņēmumi”
Pasākums „Design isle”
“Gudrā māja”