Karjeras atbalsts

Karjeras attīstības atbalsts – tas ir pasākumu kopums, kas ietver informācijas, karjeras izglītības un individuālo konsultāciju pieejamību izglītojamajiem karjeras mērķu noteikšanai un plānošanai, izdarot izvēli saistībā ar izglītību un darbu.

Ja kādreiz Jums rodas vēlme izpētīt savas karjeras iespējas vai sagatavoties darba intervijai, novērtēt savu piemērotību izvēlētajai profesijai, efektīvi saplānot savu dzīvi, vai arī pieņemt karjeras lēmumu, Jūs droši varat izdarīt to paši. Bet gadījumā, ja Jūs vēlaties izmantot četras smadzeņu puslodes ;), esmu gatavs Jums palīdzēt! 

Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums
Pedagogs karjeras konsultants
Sergejs Bogatkevičs
Mendelejeva iela 1
202. kabinets
Tālr. 20523678
e-pasts: Sergejs.Bogatkevics@dttt.lv