Klientu apkalpošanas speciālists

Ja Tu esi aizdomājies par to, lai iegūtu klienta apkalpošanas speciālista kvalifikāciju Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā, šeit vari uzzināt, ko Tu mācīsies, apgūsi un kur varēsi strādāt pēc klientu apkalpošanas speciālista kvalifikācijas iegūšanas.

Kas ir klientu apkalpošanas speciālists?

Klientu apkalpošanas speciālists ir darbinieks, kurš spēj informēt esošos un potenciālos klientus par organizāciju, produktiem un pakalpojumiem, veikt finanšu operācijas un mārketinga pasākumus, izstrādāt nepieciešamos dokumentus, nodrošināt pārvaldības un speciālo dokumentu apriti.

Kādu izglītību es iegūšu?

Tu iegūsi profesionālo vidējo izglītību ar kvalifikāciju “Klientu apkalpošanas speciālists”

Ko es iemācīšos?

Apgūstot klientu apkalpošanas speciālista profesiju, tu mācīsies organizācijas darbību, biroja darbu un dokumentu apriti, korporatīvo komunikāciju, profesionālo saziņu svešvalodās, kā arī klientu apkalpošanu.
Tu zināsi organizācijas struktūru un darbību, biroja darba specifikai raksturīgus darba vides riska faktorus, dokumentēšanas procesu.
Tu izpratīsi dokumentu formas un veidlapas, dokumentu saņemšanu, reģistrāciju un nosūtīšanu atbilstoši organizācijā noteiktajai kārtībai, kā organizēt apmeklētāju/klientu pieņemšanu.
Tu spēsi organizēt biroja darbību, informēt esošos un potenciālos klientus par organizācijas struktūru, produktiem, darbā izmantot biroja tehniku;
protokolēt dažādu līmeņu sanāksmes un lietišķās tikšanās.

Vai es varēšu doties praksē uz ārzemēm?

Jā, ikviens Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma izglītojamais var piedalīties atlasē, lai daļu mācības prakses savā kvalifikācijā izietu kādā ārzemju uzņēmumā programmas Erasmus+ ietvaros.

Ko es varēšu darīt ārpus stundām?

Ārpus mācībām tev būs iespēja iesaistīties dažādās aktivitātēs. Informāciju par interešu izglītības piedāvājumu skaties šeit.

Kur es varēšu mācīties tālāk?

Pēc klientu apkalpošanas speciālista profesijas iegūšanas tu varēsi turpināt mācības un iegūt augstāko izglītību uzņēmuma vadības/ menedžmenta jomas augstskolās Latvijā.

Kur es varēšu strādāt?

Pēc izglītības iegūšanas tu varēsi strādāt par uzņēmuma administratoru, sekretāru, grāmatvedi, personāla daļas speciālistu.
Šobrīd mūsu absolventi strādā tādās iestādēs un uzņēmumos kā Daugavpils pilsētas un citu pilsētu pašvaldības, Daugavpils reģionālā slimnīca, Daugavpils Bāriņtiesa, komercbankas, pilsētas un valsts iestādes un dažādas privātfirmas.

Sīkāka informācija par profesionālās izglītības programmu pieejama šeit.