“Kvalitatīva profesionālā izglītība – pamats nākotnes darba tirgus attīstībai”, Nr.2018-1-LV01-KA116-046842

Projekta īstenošanas periods: 2018./2019.mācību gads.

1. Audzēkņu mobilitāte – prakse ārzemēs: 13 topošo programmētāju, datortehniķu, transporta pārvadājumu komercdarbinieku, elektrotehniķu, klientu apkalpošanas speciālistu un frizieru prakse Barselonas (Spānija), Atēnu (Grieķija) un Bragas, Aveiro (Portugāle) uzņēmumos. 

Mērķis: (1) attīstīt un nostiprināt Eiropas līmeņa standartiem atbilstošas profesionālās prasmes, iemaņas un kompetences; (2) praksē apgūt jaunākās tehnoloģijas izvēlētajā profesijā; (3) sasaistīt iegūtās teorētiskās zināšanas ar praksi ārvalstu uzņēmumā; (4) veicināt tādu personīgo īpašību attīstību kā mobilitāte, aktivitāte un komunikabilitāte, lai palīdzētu projekta dalībniekiem ar uzlabotām iespējam uzsākt un veidot patstāvīgu profesionālo dzīvi; (5) uzlabot audzēkņu sociālās integrācijas iespējas; (6) uzlabot jauniešu profesionālās angļu valodas zināšanas un veicināt viņu starpkultūru kompetenci.

2. Profesionālajā izglītībā iesaistīto speciālistu mācību mobilitāte: 9 skolotāju pieredzes apmaiņa izglītības iestādēs Vīnē (Austrija), Bragā (Portugāle), Karvinā (Čehija), Valensijā (Spānija) un Atēnās (Grieķija). 

Mērķis: (1) izzināt profesionālās izglītības un apmācības koncepciju un kvalitātes vadību profesionālās izglītības iestādēs dažādās Eiropas valstīs; (2) izzināt modulārās apmācības īstenošanas labās prakses piemērus dažādās ar profesionālo izglītību saistītās iestādēs (Portugāle); (3) iepazīties ar jaunāko tehnoloģiju ieviešanu apmācībā dažādās tehniskajās jomās (Čehija); (4) iepazīties ar jaunu inovatīvu pieeju – kā uzņēmējdarbības elementus integrēt dažādos profesiju apguves priekšmetos (Austrija); (5) iepazīties ar profesionālās meistarības pilnveides kursu organizēšanas pieredzi dažādās ar profesionālo izglītību saistītās iestādēs (Grieķija), (6) izzināt labās prakses piemērus izglītības iestādes sadarbībā ar uzņēmumiem, kvalitatīvas audzēkņu prakses un kvalifikācijas prakses nodrošināšanā (Spānija).

Kontaktinformācija: Projektu un ārējo sakaru nodaļa, Strādnieku iela 16, 203.kab., Daugavpils. 
Tālr. 65436893; e-pasts: projekti@daugvt.lv