Leonardo da Vinci programmā realizētie projekti (2001–2013)

2001. gads
1. “Tālākizglītība attīstībā” (Nr. DM/70/LV/01/402), pasniedzēju pieredzes apmaiņa Vācijā.

2002. gads
2. “Sadarbība starp darba devēju un izglītības iestādi informācijas tehnoloģiju izglītības attīstībā”, pasniedzēju pieredzes apmaiņa Grieķijā, sadarbības projekts ar uzņēmumu “Proline D”.
3. “Prakse Rietumos – kā horizonta paplašinātāja” (Nr. DM/125/LV/02/004), audzēkņu prakse Vācijā.
4. “Vācu valoda darbam, vācu valoda darbā” (Nr. DM/171/LV/02/404), pasniedzēju pieredzes apmaiņa Vācijā.

2003. gads
5. “Atbilstoši ES darba tirgus prasībām nepieciešamo profesionālo iemaņu attīstīšana Latgales jauniešiem”, audzēkņu prakse Vācijā.
6. “Mūsdienīga vides mācības programma” (Nr. DM/230/LV/03/436), pasniedzēju pieredzes apmaiņa Vācijā.

2004. gads
7. “Prakse ārzemēs: vēlamies būt konkurētspējīgi Eiropas darba tirgū” (Nr. LV/O4/103), audzēkņu prakse Vācijā.

2005. gads
8. “Jaunieši no Latgales palielina savas iespējas, integrējoties ES darba tirgū” (Nr. LV/05/112), audzēkņu prakse Vācijā.

2006. gads
9. “Prakse Vācijā Latgales jauniešiem – efektīvs līdzeklis kā palielināt savu konkurētspēju Eiropas Savienības darba tirgū” (Nr. DM/441/LV/06/125), audzēkņu prakse Vācijā.
10. “Vācu mācību firma kā jauna profesionālā koncepcija: menedžmenta apgūšanā” (Nr.DM/50/LV/06/454), pasniedzēju pieredzes apmaiņa Vācijā.

2007. gads
11. “Pieredzes apmaiņa Eiropas mūžizglītības kontekstā: dažādu tehnisko profesiju apmācība” (Nr. LLP-LdV-VETPRO-2007-LV-300), pasniedzēju pieredzes apmaiņa Vācijā.

2008. gads
12. “Prakse Vācijā: komerczinību, loģistikas un metālapstrādes specialitāšu darba tirgum atbilstoša audzēkņu profesionālā apmācība un sociālā integrācija” (Nr. LLP-LdV-IVT-2008-LV-111), audzēkņu prakse Vācijā.
13. “Labās prakses piemēru pārņemšana profesionālās orientācijas jomā izglītības iestāžu, sociālo institūciju un uzņēmumu sadarbības ietvaros” (Nr. LLP-LdV-VETPRO-2008-LV-336), pasniedzēju pieredzes apmaiņa Vācijā.
Vispārīga informācija (spiediet šeit)

2009. gads
14. “Profesionālās izglītības kvalitātes stiprināšana: Latgales Transporta un sakaru tehniskās skolas pasniedzēju profesionālo kompetenču pilnveidošana mobilitātes ietvaros” (Nr. LLP-LdV-VETPRO-2009-LV-357), pasniedzēju pieredzes apmaiņa Vācijā.
Vispārīga informācija (spiediet šeit)
15. “Audzēkņu prakse ārzemēs: mūsdienīgu prasmju un iemaņu iegūšana pastiprinātas konkurences apstākļos darba tirgū” (Nr. LLP-LdV-IVT-2009-LV-115), audzēkņu prakse Vācijā.
Vispārīga informācija (spiediet šeit)
Fotogalerija (spiediet šeit)

2010. gads
16. “Latgales reģiona profesionālā izglītībā iesaistīto cilvēkresursu kapacitātes attīstība” (Nr. 2010-1-LV1-LEO03-00754), pasniedzēju pieredzes apmaiņa Itālijā.
Vispārīga informācija (spiediet šeit)
Fotogalerija (spiediet šeit)
Preses relīzes (spiediet šeit)
17. “Profesionālās pieredzes apmaiņa jaunāko skolotāju un speciālistu praktiskajā un pedagoģiskajā sagatavošanā ilgtspējīgas un kvalitatīvas profesionālās izglītības nodrošināšanai” (Nr.2010-1-LV1-LEO03-00767), pasniedzēju pieredzes apmaiņa Vācijā.
Vispārīga informācija (spiediet šeit)
Fotogalerija (spiediet šeit)
18. “Tehnoloģijas un mācīšanās” (Nr. 2010-1-LV1-LEO06-01518), kontaktseminārs Apvienotajā Karalistē.
Vispārīga informācija un fotogalerija (spiediet šeit)

2011. gads
19. “Profesionālā pieredze ārzemēs tehniskās skolas audzēkņiem paver integrācijas iespējas ES darba tirgū” (Nr. 2011-1-LV1-LEO01-01944), audzēkņu prakse Vācijā.
Vispārīga informācija (spiediet šeit)
Fotogalerija (spiediet šeit)
20. “Pieredzes apmaiņa resursu racionālā izmantošanā un apsaimniekošanā profesionālās izglītības jomā” (Nr. 2011-1-LV1-LEO03-02109), pasniedzēju pieredzes apmaiņa Lietuvā.
Vispārīga informācija (spiediet šeit)
Fotogalerija (spiediet šeit)

2012. gads
21. “Kvalifikācijas koncepcija Eiropā – inovācijas tehnisko profesiju apmācībā” (Nr. 2012-1-LV1-LEO03-03347), pasniedzēju profesionālā pilnveide Austrijā.
Vispārīga informācija (spiediet šeit)
Fotogalerija (spiediet šeit)
22. “Ceļš uz profesionālo kvalifikāciju iegūšanu – audzēkņi no Latgales Eiropas dialogā” (Nr. 2012-1-LV1-LEO01-03346), audzēkņu prakse Austrijā.
Vispārīga informācija (spiediet šeit)
Fotogalerija (spiediet šeit)

2013. gads
23. “Daugavpils Valsts tehnikuma audzēkņu prakse Vācijā” (Nr. 2013-1-LV1-LEO01-05312), audzēkņu prakse Vācijā.
Vispārīga informācija (spiediet šeit)