Loģistikas darbinieks

Ja Tu esi aizdomājies par to, lai iegūtu loģistikas darbinieka kvalifikāciju Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā, šeit vari uzzināt, ko Tu mācīsies, apgūsi un kur varēsi strādāt pēc loģistikas darbinieka kvalifikācijas iegūšanas.

Kas ir loģistikas darbinieks?

Loģistikas darbinieks organizē preces piegādi un tās sakraušanu, izstrādā izdevīgu piegādes shēmu vajadzīgajā vietā, vajadzīgajā laikā, gādājot par to, lai viņa pārstāvētajam uzņēmumam tie būtu pēc iespējas finansiāli izdevīgāki, analizē transporta pakalpojumu tirgu, veic aprēķinus, meklē drošus partnerus, koordinē darbības ar ražotājiem un tirgošanas nodaļām, kā arī ar noliktavu, un sagatavo muitas dokumentus.

Kādu izglītību es iegūšu?

Tu iegūsi profesionālo vidējo izglītību ar kvalifikāciju “Loģistikas darbinieks”

Ko es iemācīšos?

Apgūstot loģistikas darbinieka profesiju, tu mācīsies:
– plānot transportēšanas kārtību un grafiku, kā arī maršrutus, pa kuriem visizdevīgāk pārvadāt uzņēmumam vai tā klientiem nepieciešamās preces un produktus;
– sagatavot un uzdot darba uzdevumus šoferiem, slēgt līgumus ar transporta uzņēmumiem;
– risināt jautājumus par kravas muitošanu, organizējot visus ar to saistītos darbus;
– organizēt pārvadājamo preču iepakošanu – sekot līdzi, lai iepakošanas process atbilstu visām prasībām un prece ceļā netiktu bojāta;
– sagatavot preču transportēšanas pavaddokumentus;
– būt atbildīgam par precēm, kas atvestas uz uzņēmumu, un organizēt to izvietošanu noliktavās vai citās uzņēmuma telpās;
– veikt dažādus aprēķinus, kas saistīti ar preču iepakošanu, transportēšanu, glabāšanu un muitošanu, kā arī noformēt atbilstošo dokumentāciju;
– nodrošināt darba normu un starptautisko pārvadājumu noteikumu ievērošanu;
organizēt transporta operācijas ar vienu vai vairākiem transporta veidiem.

Vai es varēšu doties praksē uz ārzemēm?

Jā, ikviens Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma izglītojamais var piedalīties atlasē, lai daļu mācības prakses savā kvalifikācijā izietu kādā ārzemju uzņēmumā programmas Erasmus+ ietvaros.

Ko es varēšu darīt ārpus stundām?

Ārpus mācībām tev būs iespēja iesaistīties dažādās aktivitātēs. Informāciju par interešu izglītības piedāvājumu skaties šeit.

Kur es varēšu mācīties tālāk?

Pēc loģistikas darbinieka kvalifikācijas iegūšanas tu varēsi turpināt mācības augstskolās un universitātes un kļūt par loģistikas uzņēmuma vadītāju, inženieri, vai arī iegūt kādu retāku specialitāti, piemēram, strādāt par muitas brokeri, iepirkumu aģentu, kuģniecības speciālistu.

Kur es varēšu strādāt?

Pēc izglītības iegūšanas tu varēsi strādāt uzņēmumos, kas nodarbojas ar loģistiku, starptautiskiem un nacionāliem kravu vai pasažieru pārvadājumiem, vairumtirdzniecību, mazumtirdzniecību, ražošanu un pakalpojumu sniegšanu, kā arī valsts un pašvaldību institūcijās, kuru darbība ir saistīta ar transporta un/vai loģistikas nozari vai paredz loģistikas darbību organizēšanu. Tāpat tu varēsi strādāt kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants.

Sīkāka informācija par profesionālās izglītības programmu pieejama šeit.