Lokomotīvju saimniecības tehniķis

Ja Tu esi aizdomājies par to, lai iegūtu lokomotīvju saimniecības tehniķa kvalifikāciju Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā, šeit vari uzzināt, ko Tu mācīsies, apgūsi un kur varēsi strādāt pēc lokomotīvju saimniecības tehniķa kvalifikācijas iegūšanas.

Kas ir lokomotīvju saimniecības tehniķis?

Lokomotīvju saimniecības tehniķis nodarbojas ar darbību, kas saistīta ar atslēdznieka un remonta darbiem, nosaka lokomotīves agregātu darbības bojājumus un novērš tos vilciena braukšanas laikā, aprēķina tehnoloģisko materiālu un darba laika patēriņu, organizē darbu un pakļautā personāla darba uzskaiti.

Kādu izglītību es iegūšu?

Tu iegūsi profesionālo vidējo izglītību ar kvalifikāciju “Lokomotīvju saimniecības tehniķis”

Ko es iemācīšos?

Apgūstot lokomotīvju saimniecības tehniķa profesiju, tu veiksi  vilces  līdzekļa tehnisko apkopi un remontu, nodrošināsi vilces līdzekļa ekspluatēšanu, kontrolēsi vilces līdzekļa darbību, novērtēsi vilces līdzekļa tehnisko stāvokli un iespēju robežās novērsīsi sistēmu, agregātu un iekārtu bojājumus, vadīsi vilces līdzekli.
Tu spēsi precīzi un atbildīgi novietot vilces līdzekli dīkstāvē; precīzi izstrādāt vilces līdzekļa tehnoloģiskās kartes; lietot  vilces  līdzekļa  kinemātiskās,  elektriskās,  pneimatiskās  un  hidrauliskās  shēmas;  precīzi un kvalitatīvi izstrādāt vilces līdzekļa mezglu detaļu skices un rasējumus; atbildīgi veikt vilces līdzekļa mezglu un agregātu, kustības drošības ierīču, enerģētisko iekārtu un palīgiekārtu, elektrisko iekārtu, ekipāžas un gaitas daļu, pneimatisko iekārtu,  bremžu iekārtu,  hidraulisko iekārtu, degvielas sistēmas tehnisko apkopi un remontu.  
Tu zināsi, kā atbildīgi un precīzi sagatavot vilces līdzekļa tehnisko apkopju un remonta plānus atbilstoši normatīvo aktu un tehniskās dokumentācijas prasībām; kā kontrolēt  vilces  līdzekļa  nobraukuma  normas; kā veikt vilces līdzekļa tehnisko diagnostiku. 
Tu izpratīsi vilces līdzekļa ekspluatāciju starptautiskā satiksmē Eiropas Savienībā, dzelzceļa transporta attīstības perspektīvos virzienus , kā  lietot vilces līdzekļa remonta sistēmu; kā precīzi  un  atbildīgi  izstrādāt  tehniskās  apkopes  un  remonta  noteikumus.

Vai es varēšu doties praksē uz ārzemēm?

Jā, ikviens Daugavpils tehnikuma izglītojamais var piedalīties atlasē, lai daļu mācības prakses savā kvalifikācijā izietu kādā ārzemju uzņēmumā programmas Erasmus+ ietvaros.

Ko es varēšu darīt ārpus stundām?

Ārpus mācībām tev būs iespēja iesaistīties dažādās aktivitātēs. Informāciju par interešu izglītības piedāvājumu skaties šeit.

Kur es varēšu mācīties tālāk?

Pēc lokomotīvju saimniecības tehniķa kvalifikācijas iegūšanas tu varēsi turpināt mācības, piemēram, Rīgas tehniskās universitātes Dzelzceļa transporta institūtā, Transporta un sakaru institūtā, Rīgas Tehniskajā koledžā.

Kur es varēšu strādāt?

Pēc izglītības iegūšanas tu varēsi strādāt “Latvijas dzelzceļš” uzņēmumos, ekspluatācijas iecirkņu stacijās.
Šobrīd mūsu absolventi strādā tādos uzņēmumos kā SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”, SIA “LDZ Cargo”.

Sīkāka informācija par profesionālās izglītības programmu pieejama šeit.