“Mācies radoši”, Nr. 2016-1-PL01-KA219-026661_6

Projekta īstenošanas periods: 2016. gada septembris – 2018. gada augusts.

Projekta galvenais mērķis: veicināt dažādu izglītības iestāžu (pamatskola, vidusskola un profesionālā skola) sadarbību, kopīgi apgūstot 3D printerus un Lego robotus. 

Projekta dalībnieki: jaunieši un skolotāji, kas piedalījās dažādās projekta aktivitātēs, kuras nodrošināja tehniskās izglītības popularizēšanu skolas vidē.

Projekta vadošais koordinators: Vodzislavas Slonskas Profesionālā vidusskola Polijā. 
Sadarbības partneri – institūcijas no Čehijas, Polijas un Latvijas: Daugavpils 3.vidusskola un Daugavpils tehnikums.

Kontaktinformācija: Projektu un ārējo sakaru nodaļa, Strādnieku iela 16, 203.kab., Daugavpils. 
Tālr. 65436893; e-pasts: projekti@daugvt.lv