“Manas dzīves ceļš”, Nr. NPJR-2021/10145

Projekta īstenošanas periods: 2021. gada jūnijs – 2022. gada februāris

Projekta mērķis: plānotā sagatavošanas vizīte Islandē ir pamats, lai pētītu un apspriestu veidus, kā apmācīt topošos IKT speciālistus dažādās valstīs, kā arī sagatavot paša projekta pieteikuma saturu par pieredzes apmaiņu IKT mācīšanas un apmācības jomā starp profesionālajām skolas Latvijā, Islandē un Lietuvā. Vizītes laikā iesaistītie darbinieki iegūs pieredzi dažādos veidos, kā sagatavot IKT apmācības programmas, izmantotās mācību metodes, profesionālās izglītības audzēkņu karjeras virzību, kā organizēt viņu praktisko apmācību un iekļaut darba tirgū katrā no partnervalstīm.
Sakarā ar strauji attīstošajiem jaunajiem IKT produktiem, pieprasījumu pēc praktiskiem pielietojumiem un nepieciešamību pēc labi apmācītiem speciālistiem šajā jomā visu projekta partnerskolu mācībspēkiem būs iespēja apspriest un apmainīties ar viedokļiem par to, kā jaunie IKT jomas profesionāļi seko, lai iegūtu nepieciešamās prasmes un kompetences, lai pēc absolvēšanas iekļautos darba tirgū un kļūtu par veiksmīgiem un pieprasītiem speciālistiem savā specializācijas jomā. Tas dos iespēju novērtēt kursu saturu, mācību metodiku un praktisko nodarbību organizēšanas veidu, lai sagatavotu jaunos profesionāļus viņu darba dzīvei. Pēc tam pieredzi var pielāgot un pielietot lokāli.

Projekta sagaidāmie rezultāti: Šajā sagatavošanas vizītē piedalīsies 2 skolotāji-projekta koordinatori (1 no DT (Latvija) un 1 no PIA Žirmūnai (Lietuva)), kuri apmeklēs Fjolbrautaskoli Sudurnesjaare (Islande) un sagatavos pamatu turpmākajam projektam.
Nākotnes projekts koncentrēsies uz jauno IKT speciālistu apmācības iespējām, kā arī uz vietējām iespējām, ko skola var piedāvāt saviem skolēniem, lai paaugstinātu viņu profesionālās prasmes un pakalpojumu kvalitāti.

Projekta vadošais koordinators: Daugavpils tehnikums

Projekta sadarbības partneris: Profesionālā skola Fjolbrautaskoli Sudurnesja (Islande); Profesionālās izglītības un apmācības centrs Žirmūnai (Lietuva)

Kontaktinformācija: Projektu un ārējo sakaru nodaļa, Strādnieku iela 16, 203.kab., Daugavpils. 
Tālr. 65436893; e-pasts: projekti@daugvt.lv