Mašīnbūves tehniķis

Ja Tu esi aizdomājies par to, lai iegūtu mašīnbūves tehniķa kvalifikāciju Daugavpils tehnikumā, šeit vari uzzināt, ko Tu mācīsies, apgūsi un kur varēsi strādāt pēc mašīnbūves tehniķa kvalifikācijas iegūšanas.

Kas ir mašīnbūves tehniķis?

Mašīnbūves tehniķis ir speciālists, kurš iesaistās metālapstrādes procesā no sagatavošanas līdz tā pabeigšanai: nodarbojas ar mašīnbūves dokumentāciju, metālu apstrādes iekārtām, organizē ražošanas un remonta procesus mašīnbūves nozarē.

Kādu izglītību es iegūšu?

Tu iegūsi profesionālo vidējo izglītību ar kvalifikāciju “Mašīnbūves tehniķis”

Ko es iemācīšos?

Apgūstot mašīnbūves tehniķa profesiju, tu mācīsies mašīnbūves materiālu veidus, īpašības, apstrādi; metālapstrādes iekārtas un to apkopi un lietojumu, tehnisko dokumentāciju.  
Tu zināsi mašīnbūves nozares uzdevumus, izstrādājumu ražošanas nodrošināšanu, tehniskās dokumentācijas noformēšanu.
Tu izpratīsi detaļu ražošanas principus, tehniskās dokumentāciju saturu, mašīnbūves uzņēmuma nozīmi un uzdevumus. 
Tu spēsi veikt detaļu izgatavošanas darbus (atslēdznieka, virpotāja, frizētāja, metinātāja darbus), veidot tehnisko dokumentāciju, analizēt darbu kvalitāti, remontēt un apkopt metālapstrādes iekārtas.

Vai es varēšu doties praksē uz ārzemēm?

Jā, ikviens Daugavpils tehnikuma izglītojamais var piedalīties atlasē, lai daļu mācības prakses savā kvalifikācijā izietu kādā ārzemju uzņēmumā programmas Erasmus+ ietvaros.

Ko es varēšu darīt ārpus stundām?

Ārpus mācībām tev būs iespēja iesaistīties dažādās aktivitātēs. Informāciju par interešu izglītības piedāvājumu skaties šeit.

Kur es varēšu mācīties tālāk?

Pēc mašīnbūves tehniķa kvalifikācijas iegūšanas tu varēsi turpināt mācības, piemēram, koledžās, universitātēs, kur tiek piedāvātas inženiermehānikas specialitātes, kā arī varēsi iegūt citu profesionālo kvalifikāciju vai papildu kompetences.

Kur es varēšu strādāt?

Pēc izglītības iegūšanas tu varēsi strādāt mašīnbūves uzņēmumos, mehāniskajās un remonta darbnīcās. 
Šobrīd mūsu absolventi strādā tādās iestādēs un uzņēmumos kā AS “Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīca”; SIA “East Metal”, lokomotīvju un vagonu depo u.c.

Sīkāka informācija par profesionālās izglītības programmu pieejama šeit.