Mendelejeva ielas korpuss

Daugavpils tehnikuma Mendeļejeva ielas mācību korpusā līdz 2011.gadam atradās Daugavpils 1.arodvidusskola, kurai, savukārt, pāris gadus iepriekš (2009.gadā) bija pievienota Daugavpils Mežciema arodskola. 
Mendeļejeva ielas mācību korpuss ir renovēts 2014.gadā ERAF projekta “Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana Daugavpils Profesionālajā vidusskolā” (Nr.2013/0032/3DP/3.1.1.1.0/13/IPIA/VIAA/002) ietvaros: tika modernizētas elektrotehnikas un šūšanas mācību darbnīcas, modernizēti dabaszinību mācību kabineti, tika atbilstoši jaunākajām prasībām aprīkotas datorklases. 
Šobrīd Mendeļejeva ielas korpusā zināšanas apgūst datorsistēmu tehniķi, elektrotehniķi, loģistikas darbinieki, frizieri un klientu apkalpošanas speciālisti.