Neklātiene

PIKC „DAUGAVPILS TEHNIKUMS” neklātienes nodaļa
piedāvā profesionālās vidējās izglītības programmās:

Dzelzceļa transports:
Sliežu ceļu saimniecības tehniķis
Lokomotīvju saimniecības tehniķis
Transporta vagonu tehniķis

Dzelzceļa pakalpojumi:
Dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas un kustības drošības tehniķis
Dzelzceļa transporta automātikas, telemehānikas un komunikāciju tehniķis

Komerczinības:
Transporta pārvadājumu komercdarbinieks

Grāmatvedība:
Grāmatvedis

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi:
Klientu apkalpošanas speciālists

Enerģētika un elektrotehnika:
Elektrotehniķis

Programmēšana:
Programmēšanas tehniķis

Autotransports:
Automehāniķis

Neklātienes apmācības forma (ar vidējo izglītību). Mācību ilgums 2 gadi. Mācību sākums 2017. gadā oktobrī. Mācības notiks katru otro nedēļu piektdienas vakarā un sestdienā. Mācību maksa 498 EUR gadā.

Izsniedzamais dokuments – diploms par profesionālo vidējo izglītību, piešķiramā kvalifikācija atbilst 3.profesionālās kvalifikācijas līmenim.

Ir dienesta viesnīca. Ieskaitīšana notiek iesniegumu saņemšanas kārtībā bez iestājpārbaudījumiem. Dokumentu pieņemšana no 1.septembra līdz 29.septembrim (darba dienās).

Jāiesniedz šādi dokumenti:
Dokuments par vidējo izglītību (oriģināls)
Pases kopija.
Ģimenes ārsta izziņa 027/U forma.
Četras fotogrāfijas (3×4 cm).
Laulības apliecības kopija, ja izglītības dokuments uz cita uzvārda.

ADRESE: Daugavpilī, Strādnieku ielā 16, 2 st., 214. kab.
UZZIŅU TĀLRUŅI: 65440958, 65436893
INTERNETA ADRESE: www.daugvt.lv