PIKC “Daugavpils tehnikums” skolotājs piedalās VARAM seminārā “APRITES EKONOMIKA”

2021.gada 26.novembrī Daugavpils tehnikuma ekonomikas un loģistikas skolotājs piedalījās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) organizētajā seminārā par aprites ekonomikas principu ieviešanu uzņēmējdarbībā. Semināra tēma: “Biznesa ieguvumi no aprites ekonomikas”.

Mūsdienu ražošanas modelis pārsvarā ir balstīts lineārajā ekonomikā, kuras mērķis ir patēriņa un ražošanas daudzuma palielināšana. Lineārās ekonomikas darbības princips ir vienkāršs: ražot – lietot – izmest. Lineārā ekonomika ir ekonomikas modelis, kas vērsts tikai uz ekonomikas izaugsmi. Tomēr šī modeļa ietvaros veikto darbību rezultātā palielinās dabas resursu patēriņš un konkurence attiecībā uz dabas resursu iegūšanu. Līdz ar to dabas resursi tiek patērēti straujāk, nekā tie spēj dabiski atjaunoties. Jāatzīmē, ka daļa no resursiem nav atjaunojami un uz Zemes ir ierobežotā daudzumā.

Kā risinājums tiek piedāvāta pāreja no lineārā ekonomikas modeļa uz aprites ekonomikas modeli. Tā rezultātā tiktu samazināts radīto atkritumu un apglabājamo atkritumu daudzums poligonos, un tajā pašā laikā tiktu turpināta jau esošā ekonomikas izaugsme.

Aprites ekonomika tiek definēta kā ilgtspējību veicinošs attīstības modelis, kura būtība ir produktu, materiālu un resursu vērtības noturēšana ekonomikā pēc iespējas ilgāk, vienlaikus samazinot gan izejvielu patēriņu un atkritumu apjomu, gan arī ietekmi uz vidi. Aprites ekonomika iezīmē ceļu uz sistēmisku valsts ekonomikas un sabiedrības pārveidi, kura īstenošanai nepieciešama plaša sabiedrības izpratne un atbalsts, jo tieši patēriņa kultūras maiņa ir viens no būtiskākajiem virzošajiem spēkiem aprites ekonomikas attīstībā.

Semināra būtiska daļa bija veltīta uzņēmēju pieredzei un biznesa attīstībai. Tai skaitā dalībniekiem bija lieliska iespēja uzdot jautājumus aprites ekonomikas ekspertiem un VARAM pārstāvjiem.

Semināra tēmas:

1. Ieskats aprites ekonomikas darbības principos;

2. Atbildīga ražošana, ražotāju paplašinātā atbildība un sasniedzamie mērķi;

3. Otrreizējo izejvielu izmantošana un atkritumu samazināšana;

4. Uzņēmēju pieredze un praktiskās iespējas (ZAAO, Orkla, Balticovo, Valmiermuižas alus darītava).

2021.-2027. gada Eiropas Savienības investīciju plānošanas perioda ietvaros aprites ekonomikas principu ieviešanai uzņēmējdarbībā būs pieejams finansiālais atbalsts, tāpēc Latvijas uzņēmēji nedrīkst palaist garām šo unikālo iespēju, jo tas ir solis uz priekšu mūsu uzņēmumu konkurētspējas palielināšanai.

Jāpiemin, ka arī mūsu skolotājiem aprites ekonomikas principi ir tuvi un labi pazīstami, jo vēl 2016.gadā vairāki PIKC “Daugavpils tehnikums” pedagogi Erasmus+ projekta ietvaros apmeklēja dažādas mācību iestādes Vācijā un Austrijā, kur iepazinās ar COOL (Cooperative Open Learning) apmācības būtību. COOL metodikas pielietojumā bija labi pamanāmi aprites ekonomikas elementi arī mācību iestāžu darbības kontekstā. Turklāt jau 3 gadus pēc kārtas PIKC “Daugavpils tehnikums” audzēkņu komanda ekonomikas skolotāja D.Sirotko vadībā ieņem godalgotas vietas “Business Canva” konkursā, kur “zaļās” ekonomikas jautājumiem tiek pievērsta īpaša uzmanība.

Semināru vadīja Inga Uvarova, ilgtspējīgu un aprites biznesa modeļu eksperte, un Rudīte Vesere, VARAM Vides aizsardzības departamenta direktore.

Informāciju sagatavoja: transporta un loģistikas nozares NMA vadītājs Dmitrijs Sirotko