“Profesionālās izglītības koncepcija attīstībā”, Nr.2015-1-LV01-KA102-013271

Projekta īstenošanas periods: 2015./2016. mācību gads.

1. Audzēkņu mobilitāte – prakse ārzemēs: 4 topošo automehāniķu un elektriķu prakse Rotenburgā (Vācija).

Mērķis: atbalstīt audzēkņu iespējas iegūt prasmes, iemaņas un kompetences, kas veicinās viņu personīgo izaugsmi, nodarbinātību un iespējas iekļauties Eiropas darba tirgū.

2. Profesionālajā izglītībā iesaistīto speciālistu mācību mobilitāte: 5 skolotāju pieredzes apmaiņa Drēzdenes IB centrā un Rotenburgas BBS skolā (Vācija), 2 skolotāju stažēšanās Tamperes Pieaugušo izglītības centrā (Somija) un 3 skolotāju darba vizīte Lisabonas Jaunatnes aģentūrā (Portugāle).

Mērķis: atbalstīt iespējas cilvēkiem, kuri strādā profesionālās izglītības jomā, visa mūža garumā gūt zināšanas, prasmes, iemaņas un kompetences profesionālās izaugsmes veicināšanai.

Kontaktinformācija: Projektu un ārējo sakaru nodaļa, Strādnieku iela 16, 203.kab., Daugavpils. 
Tālr. 65436893; e-pasts: projekti@daugvt.lv