Profesionālās pilnveides izglītības programmas “Lokomotīvju saimniecības tehniķis”, “Automehāniķis” un “Tērpu stila speciālists” (2014./2015.mācību gadā)

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību Jauniešu garantijas ietvaros” 2.kārtas projektā “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana garantijas jauniešiem ietvaros” (identifikācijas Nr. 7.2.1.JG2) jaunieši vecumā no 17 līdz 29 gadiem ieskaitot Daugavpils tehnikumā 2014./2015. mācību gadā varēja apgūt trīs profesijas: LE (lokomotīvju saimniecības tehniķis), AME (automehāniķis) un TSE (tērpu stila speciālists). 

Kontaktinformācija: Projektu un ārējo sakaru nodaļa, Strādnieku iela 16, 203.kab., Daugavpils. Tālr. 65436893; e-pasts: projekti@daugvt.lv