“Programmēšanas prasmju attīstīšana jauniešiem robotikā”, Nr. 2015-1-LT01-KA202-013501

Projekta īstenošanas periods: 2 gadi (2015. gada septembris – 2017. gada augusts).

Mērķis: izstrādāt jaunus mācību metodiskos materiālus un metodes jauniešiem programmēšanas prasmju attīstīšanai robotikā.

Projekta vadošais koordinators: UAB “BALTIC ORBIS” (Lietuva). 
Projektā iesaistījušās institūcijas no Lietuvas, Portugāles un Latvijas.
 
Kontaktinformācija: Projektu un ārējo sakaru nodaļa, Strādnieku iela 16, 203.kab., Daugavpils. 
Tālr. 65436893; e-pasts: projekti@daugvt.lv