Psihologs

Alisa Žuravļova – Izglītības psihologs

Adrese: Mendeļejeva iela 1 – 401. kab., Daugavpils

Kontakinformācija

Tālr.: +371 24780214

E-pasts: alisa.zuravlova@dttt.lv

Darba grafiks (PDF)

Nedēļas dienaLaiksPārtraukums
Pirmdiena08:00 – 15:3012:00 – 12:30
Otrdiena08:00 – 16:3012:00 – 12:30
Ceturtdiena08:00 – 16:3012:00 – 12:30
Piektdiena08:00 – 15:3012:00 – 12:30
*Darba vieta korpusos var tikt mainīta atkarībā no izpildāmiem pienākumiem

Adrese: Mendeļejeva iela 1 – 401. kab., Daugavpils

Kontakinformācija

Tālr.: +371 24780214

E-pasts: alisa.zuravlova@dttt.lv

Darba grafiks

Nedēļas dienaLaiksPārtraukums
Pirmdiena08:00 – 15:3012:00 – 12:30
Otrdiena08:00 – 16:3012:00 – 12:30
Ceturtdiena08:00 – 16:3012:00 – 12:30
Piektdiena08:00 – 15:3012:00 – 12:30
*Darba vieta korpusos var tikt mainīta atkarībā no izpildāmiem pienākumiem
KAS ES ESMU?

Mani sauc Alisa Žuravļova, esmu izglītības psihologs. 2018. gada esmu ieguvusi Daugavpils Universitātes psiholoģijas maģistra grādu un izglītības psihologa kvalifikāciju (Mg. Psych., diploma Nr. 2026).

Tam, lai kvalitatīvi veikt savu darbu, pastāvīgi sadarbojos ar psihologu-pārraugu izglītības un skolu psiholoģijas jomā Sarmīti Jaševu (psihologa reģistrācijas Nr. 7000446, pārraudzības līguma Nr. 2021/2), piedalos dažādos tālākizglītības pasākumos. No 2018. gada 12. jūlija esmu reģistrēta Psihologu reģistrā (reģistrācijas Nr. 7000132).

Savā darbā ievēroju Psihologu likumu, profesionālās darbības Ētikas kodeksu, psihologu sertifikācijas padomes nolikumus, Bērnu tiesību aizsardzības likumu.

KO DARA PSIHOLOGS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ?

1.    Psiholoģisko konsultāciju sniegšana – konsultācijas tiek sniegtas audzēkņiem, pedagogiem, audzēkņu vecākiem vai citiem likumiskiem pārstāvjiem, kā arī izglītības iestādes darbiniekiem (vienas konsultācijas ilgums ir ~50-60 min, . par katru klientu tiek sagatavots Sadarbības pārskats, kas glabājas pie psihologa);

2.    Psiholoģiskās izpētes veikšana (individuāli vai grupās), balstoties uz saņemto pieprasījumu jeb pieteikumu izpētes veikšanai – iegūto datu apstrāde, analīze, interpretācija, secinājumu un rekomendāciju sniegšana;

3.    Audzināšanas stundu, psiholoģisko treniņu, sapulču vadīšana, atbilstoši pasūtījuma mērķim, problēmai – pasūtījums ar interesējošām tēmām tiek saņemts no grupas audzinātājiem, audzēkņiem, pedagogiem, audzēkņu vecākiem vai citiem likumiskiem pārstāvjiem un no izglītības iestādes administrācijas.
 
Vairāk par izglītības psihologa profesionālo darbību var izlasīt šeit:

Metodiskās rekomendācijas psihologa profesionālajai darbībai izglītības iestādē” (Grāvīte I., Niedre R, Mihailovs I. J., 2020)

KĀ NOTIEK SADARBĪBA AR PSIHOLOGU?

Klienta sadarbība ar psihologu ir brīvprātīga. 

Klients var būt audzēknis, pedagogs, audzēkņa vecāks vai cits likumiskais pārstāvis, kā arī izglītības iestādes darbinieks.

Konsultāciju skaits ir atkarīgs no klienta pieprasījuma – iespējams, klientam būs nepieciešama viena vai dažas psihologa konsultācijas, lai atrastu atbildi uz konkrēto jautājumu vai arī saņemt psiholoģisku atbalstu sarežģītajā dzīves situācijā. 

Ja klients kopā ar psihologu savstarpēji vienojas par vairākām konsultācijām, tad konsultācijas notiek 1 reizi nedēļā, iepriekš vienojoties ar klientu par nākamās konsultācijas datumu un laiku – nepieciešamības gadījumā konsultāciju var pārcelt uz citu datumu, sazinoties ar psihologu telefoniski vai uzrakstot īsziņu. Par savu neierāšanos klients uzņemas atbildību savlaicīgi brīdināt psihologu.

Psihologa profesionālā darbība, tostarp psiholoģiskās palīdzības sniegšana klientiem, ir ieteicama klātienē. Tomēr, ja psihologa konsultācijas nav iespējams saņemt klātienē psihologa kabinetā, tad konsultācijas notiek attālināti, tiešsaistē (izņemot psiholoģisko izpēti) – par psihologa pakalpojumu saņemšanu attālināti vairāk var izlasīt šeit:

”Psihologu profesionālās darbības vadlīnijas, sniedzot pakalpojumus attālināti” (Psihologu sertifikācijas padome, 2021)

KO VĒL IR SVARĪGI ZINĀT PAR PSIHOLOGA DARBU?

– Psihologs savā profesionālajā darbā ievēro godīgumu, objektivitāti, vienlīdzību, neitralitāti un precizitāti, nediskriminē un respektē klienta individualitāti un intereses.

– Ja psihologs saprot, ka konkrētā uzdevuma veikšanai viņam nav pietiekošu zināšanu un prasmju, tad viņa pienākums ir ieteikt profesionalitātes ziņā atbilstošu psihologu vai citu speciālistu.

– Psihologs nodrošina visas ar klientu saistītās informācijas konfidencialitāti. Šī informācija ir viņa profesionālais noslēpums. Iegūtie materiāli jāglabā drošā, citiem nepieejamā vietā, tostarp ievērojot fizisko personu datu aizsardzības prasības.   

– Konfidenciālā informācija par klientu var tikt apspriesta tikai profesionālos nolūkos un tikai ar tām personām, kas tieši piedalās klienta problēmas risināšanā, informējot tās par konfidencialitātes ievērošanas nepieciešamību, iespējami minimizējot klienta identitātes izpaušanu.

– Psihologa profesionālo darbību var pārraudzīt tikai psihologs, kas ir ieguvis psihologa-pārrauga tiesības attiecīgajā profesionālās darbības jomā.

– Psihologs izvērtē nepieciešamību sniegt profesionālo pakalpojumu personai, kura saņem līdzīgu pakalpojumu no cita profesionāļa. Ja psihologa rīcībā ir informācija, ka klients saņem līdzīgu pakalpojumu pie cita profesionāļa, tad šāda pakalpojuma dublēšanās ir novēršama.

– Ja klienta sākotnējais pasūtījums ir psiholoģiskā konsultēšana, tad gadījumos, kad nepieciešama arī psiholoģiskā izpēte, pēc pieprasījuma, to veic un sniedz rakstisku atzinumu par klienta psiholoģiskās izpētes rezultātiem cits psihologs, kurš nav bijis iesaistīts klienta konsultēšanas procesā.

– Psihologs nedrīkst mācīt citu profesiju pārstāvjus psiholoģiskās izpētes metožu lietošanai. 

Avots: Ētikas kodekss (Psihologu ētikas komisija) 

KUR MEKLĒT PALĪDZĪBU?

Ja esi saskaries ar sarežģītu dzīves situāciju un Tev ir nepieciešams atbalsts, vari izmantot bezmaksas uzticības tālruni 116111 – katru dienu, jebkurā laikā. Vairāk skaties šeit: https://uzticibastalrunis.lv/

”Pusaudžu resursu centrs” (PRC) sniedz bezmaksas psiholoģisku palīdzību pusaudžiem līdz 18 gadiem. Daugavpils PRC speciālisti konsultē klātienē, Mihoelsa iela 47, Daugavpils, kā arī attālināti, izmantojot Skype, Whatsapp, Zoom, piesakot konsultāciju pa tālruni vai Whatsapp 25635533, vai rakstot e-pastu daugavpils@pusaudzucentrs.lv. Vairāk skaties sadaļā ”Pusaudžu resursu centrs”.

Krīžu un konsultāciju centrs ”Skalbes” sniedz iespēju izmantot diennakts krīzes tālruni 116123.

Ja Tev ir nepieciešama psiholoģiska palīdzība, Tu vēlies saņemt atbalstu krīzes situācijā, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas e-konsultāciju

Centrs ”Marta”  sniedz palīdzību un atbalstu sievietēm, kuras ir vardarbīgajās attiecībās vai ir piedzīvojuši vardarbību – fizisku, emocionālu, seksuālu, ekonomisku, vardarbīgu kontroli vai vajāšanu. Arī draudu izteikšana var būt viena no vardarbības pazīmēm. Tālr. 67 378 539

NODERĪGIE MATERIĀLI

Šeit būs atbalsta materiāli par mentālo veselību, ko piedāvā ”Pusaudžu resursu centrs” – (skaties sadaļu ”Jauniešiem/pusaudžiem” – šajā sadaļā Tu atradīsi materiālus par attiecībām, par trauksmi, par depresiju, par paškaitējumu, par suicidālo uzvedību.

Papildus par mentālo veselību vari apskatīt šeit: https://www.pusaudzis.lv/pusaudziem

Ja esi saskaries ar vardarbību internetā, sociālajos tīklos vai ar tālruņa palīdzību, apskati https://drossinternets.lv – šeit Tu atradīsi dažādus ieteikumus, kā ievērot drošību internetā un kā pasargāt sevi no apdraudējuma, lietojot internetu.

Kas ir ”mobings”? Kādas ir fiziskās un psiholoģiskās vardarbības sekas? Ko darīt, ja Tev dara pāri? Kā Tu vari palīdzēt? Kādas sekas ir Tavai rīcībai? Atbildes uz šiem jautājumiem meklē šeit: https://nekluse.lv/asap-skoleniem/

Kā rīkoties, ja esi saskaries ar ņirgāšanos vai redzi, ka kādam dara pāri? Ieskaties šeit: 
https://esparveselibu.lv/sites/default/files/2022-08/Ieskaties_Acis_Materiala_Izklasts_PUSAUDZIEM.pdf

Kas ir vienaudžu vardarbība izglītības iestādē? Ko darīt, ja esi saskaries ar vardarbību no vienaudžu puses? Atbildes atradīsi šeit: https://www.bti.gov.lv/lv/kas-ir-vienaudzu-vardarbiba

Tam, lai varētu laicīgi parūpēties par sevi, uzzini, kādi ir pirmās psiholoģiskās palīdzības pamati (PPP)https://esparveselibu.lv/sites/default/files/2021-02/PPP.pdf

IKGADĒJĀ DAUGAVPILS TEHNOLOĢIJU UN TŪRISMA TEHNIKUMA 1. KURSU IZGLĪTOJAMO IZPĒTE ADAPTĀCIJAS NOLŪKOS

1. kursa izglītojamo izpēte norisinājās visa oktobra mēneša garumā, savukārt,  novembrī tika apstrādāti un izanalizēti visi iegūtie dati.
 
Galvenie pētījuma uzdevumi bija sekojošie:
1) sniegt plašāku izpratni par jauniem izglītojamiem tehnikumā mūsu audzinātājiem;
2) noteikt izglītojamos, kam ir nepieciešams atbalsts;
3) sniegt grupu audzinātājiem ieteikumus darbam ar izglītojamiem, lai veicinātu izglītojamo labāku iekļaušanos izglītības procesā;
4) veicināt labvēlīgu psiholoģisko gaisotni mācību grupās.
 
Izpētes ietvaros tika apskatīti vairāki jautājumi:
1) audzēkņu motivācija mācīties: kāda tā ir? Kāpēc audzēkņi apmeklē nodarbības tehnikumā? Kādi ir audzēkņu vadošie motīvi mācīties?
2) audzēkņu pašvērtējums: kāda ir sevis uztvere mūsu izglītojamiem?
3) grupu saliedētība: vai izglītojamie jūtas piederīgi savām mācību grupām?
4) audzēkņu psiholoģiskais stāvoklis: kā jūtas mūsu audzēkņi?
 
Izpētē piedalījās 175 audzēkņi. Apkopotā veidā izpētes rezultāti un to analīze tika sniegti mūsu tehnikuma vadībai.
 
Izglītojamiem sniegta iespēja katram individuāli iepazīties ar saviem rezultātiem tehnikuma psihologa kabinetā – Mendeļejeva ielā 1, 401.k.
 
Ieteikumus veiksmīgai adaptācijai un mācību motivācijas veicināšanai var apskatīt tehnikuma psihologa sadaļāhttp://localhost/psihologs/
 
 
22.11. 2022.                                                                              
Informāciju sagatavoja
psiholoģe Alisa Žuravļova
Tālr./WhatsApp: +371 24780214
e-pasts: alisa.zuravlova@dttt.lv

Informējam, ka saskaņā ar Psihologu likuma 12.panta 3.punktā un 16.pantā noteikto ziņas par pasūtītāju un klientu, kā arī ar pasūtītāju vai klientu saistīta personīga rakstura informācija, kas tapusi zināma, pildot psihologa profesionālos pienākumus, nav izpaužama, izņemot Psihologu likuma 16.pantā minētos gadījumus.