“Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana”, Nr. 2009/0001/1DP/1.2.1.1.4/08/IPIA/VIAA/001

 

ESF darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.4. apakšaktivitātes “Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” vienošanās Nr. 2009/0001/1DP/1.2.1.1.4/08/IPIA/VIAA/001.

Projekta mērķis: sniegt atbalstu sākotnējās profesionālās izglītības iestāžu izglītojamajiem izmaksājot ikmēneša mērķstipendiju atbilstoši katra izglītojamā mācību sasniegumu rezultātiem un stundu apmeklējumam.

Projekta mērķauditorija: audzēkņi, kuri apgūst kādu no sākotnējās profesionālās izglītības programmām akreditētā valsts, pašvaldību vai privātā profesionālā izglītības iestādē.

Projekta īstenotājs: Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru un akreditētām profesionālās izglītības iestādēm visā Latvijā.

Kontaktinformācija: Projektu un ārējo sakaru nodaļa, Strādnieku iela 16, 203.kab., Daugavpils. 
Tālr. 65436893; e-pasts: projekti@daugvt.lv