“Skolas stratēģija – inovācijas kā attīstības iespējas”, Nr.2016-1-LV01-KA102-022435

Projekta īstenošanas periods: 2016./2017.mācību gads.

1. Audzēkņu mobilitāte – prakse ārzemēs: 8 topošo frizieru un programmētāju prakse Drēzdenes pilsētas (Vācija) un Bragas pilsētas (Portugāle) uzņēmumos.

Mērķis: atbalstīt audzēkņu iespējas iegūt prasmes, iemaņas un kompetences, kas veicinās viņu personīgo izaugsmi, nodarbinātību un iespējas iekļauties Eiropas darba tirgū.

2. Profesionālajā izglītībā iesaistīto speciālistu mācību mobilitāte: 8 skolotāju pieredzes apmaiņa COOL Impulsa centrā (Austrija) un 8 skolotāju darba vizīte Granādas Eiropas projektu aģentūrā (Spānija).

Mērķis: izzināt pedagoģisko koncepciju kooperatīvai atvērtai apmācībai (Cooperatives Offenes Lernen) Austrijā, izpētīt profesionālās izglītības iestādes mācību firmu veidošanas un darbības principus Austrijā, izzināt duālās profesionālās izglītības sistēmu Austrijā, izzināt “zaļās domāšanas” principus un pielietošanu apmācībā profesionālās izglītības iestādēs Spānijā, izzināt labās prakses piemērus sadarbības veicināšanai starp profesionālajā apmācībā iesaistītajām institūcijām Spānijā.

Kontaktinformācija: Projektu un ārējo sakaru nodaļa, Strādnieku iela 16, 203.kab., Daugavpils. 
Tālr. 65436893; e-pasts: projekti@daugvt.lv