“Skolotājs – uzņēmējdarbības izglītības atslēga”, Nr. NPJP-2018/10149

Projekta īstenošanas periods: 1 gads (2018.gada augusts – 2019.gada augusts)

Projekta mērķis: nodrošināt skolotājiem un pedagoģiskajiem darbiniekiem iespēju iesaistīties tālākizglītībā, dodot iespēju attīstīt viņu radošumu, uzņēmējdarbības domāšanu un visas nepieciešamās prasmes uzņēmējdarbības izglītības attīstīšanai izglītības iestādē. Ar uzņēmējdarbību šajā gadījumā saprotam ne tikai iniciatīvu uzņēmējdarbības uzsākšanai, bet arī uzņēmējdarbības domāšanas veida attīstīšanu un citu pieeju mācīšanai, lai sekmētu audzēkņu radošumu, novatorismu un motivāciju iesaistīties. 

Projekta sagaidāmie rezultāti: 16 projekta dalībnieki no Igaunijas un Latvijas apguvuši jaunākās mācību metodes uzņēmējdarbības prasmju pilnveidošanā darbā ar jauniešiem.
Lai skolotāji varētu iekļaut uzņēmējdarbības elementus savās mācību priekšmetu programmās, projekta rezultāti kļūs par atbalsta instrumentu kopumu vadlīniju sagatavošanai uzņēmējdarbības izglītības attīstībai Daugavpils tehnikumā un Tallinas Politehnikumā. Sekundārā projekta ietekme: uzņēmējdarbības izglītības popularizēšana starp visām ieinteresētajām pusēm.

Projekta vadošais koordinators: Daugavpils tehnikums

Projekta sadarbības partneris: Tallinas Politehnikums (Igaunija)

Kontaktinformācija: Projektu un ārējo sakaru nodaļa, Strādnieku iela 16, 203.kab., Daugavpils. 
Tālr. 65436893; e-pasts: projekti@daugvt.lv