Strādnieku ielas korpuss

Daugavpils tehnikuma galvenā ēka atrodas Strādnieku ielā 16, Daugavpilī. Strādnieku ielas korpusā ne tikai norisinās ikdienas mācību process, bet šeit atrodas arī izglītības iestādes administrācija un lielākā daļa tehniskā personāla. 

Strādnieku ielas mācību korpuss ir pilnībā renovēts 2014.gadā ERAF projekta “Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana Daugavpils Profesionālajā vidusskolā” (Nr.2013/0032/3DP/3.1.1.1.0/13/IPIA/VIAA/002) ietvaros: tika modernizēta dzelzceļa transporta mācību darbnīca, modernizēti dabaszinību mācību kabineti, tika atbilstoši jaunākajām prasībām aprīkotas datorklases, kā arī iekārtota mūsdienīga un mājīga bibliotēka. 

Šobrīd Strādnieku ielas korpusā zināšanas apgūst programmēšanas tehniķi, visas dzelzceļa nozares specialitātes (lokomotīvju ceļu saimniecības tehniķi, automātikas, mehānikas un sakaru tehniķi u.c.), savukārt dažus mācību moduļus – arī automehāniķi.