Transporta pārvadājumu komercdarbinieks

Kas ir transporta pārvadājumu komercdarbinieks?

Transporta pārvadājumu komercdarbinieks nodarbojas ar kravu, konteineru un pasažieru pārvadājumu plānošanu, pārrauga kravu un pasažieru pārvadāšanas un ekspedīcijas procesus, konsultē klientus par kravu pārvadāšanas iespējām, veidiem un izmaksām, kārto preču transportēšanas pavaddokumentāciju un veic ar klienta pasūtīto kravu dažādas loģistikas darbības.

Kādu izglītību es iegūšu?

Tu iegūsi profesionālo vidējo izglītību ar kvalifikāciju “Transporta pārvadājumu komercdarbinieks”

Ko es iemācīšos?

Apgūstot Transporta pārvadājumu komercdarbinieka profesiju, tu mācīsies mārketinga un komercdarbības pamatus, transporta pārvadājumu organizāciju, loģistiku, statistikas pamatus, lietišķās svešvalodas, komercdarbībā izmantojamās datorprogrammas. 
Tu zināsi 
– transporta uzņēmuma darbības specifiku;
– kravu klasifikāciju, kravas pavaddokumentus;
– kravu transportēšanas plānošanas procesu;
– nodokļus un nodevas transportā;
– muitas procedūras.
Tu izpratīsi 
– transportēšanas procesu, tā plānošanas nosacījumus un datus;
– pārvadājumu plānošanu saskaņā ar starptautiskajām konvencijām un noteikumiem (INCOTERM 2000, TIR, CMR, RID, ADR, ATP, IATA, AETR utt.), ievērojot nacionālo un starptautisko transporta pārvadājumu reglamentējošo likumdošanu;
– dažādu kravas transportēšanas dokumentu noformēšanas kārtību.
Tu spēsi 
– izvēlēties un ieteikt piemērotāko transporta veidu;
– izstrādāt un aprēķināt transportēšanas maršrutu;
– lietot biroja tehniku, specifiskās loģistikas datorprogrammas;
– noformēt kravu pavaddokumentus.

Vai es varēšu doties praksē uz ārzemēm?

Jā, ikviens Daugavpils tehnikuma izglītojamais var piedalīties atlasē, lai daļu mācības prakses savā kvalifikācijā izietu kādā ārzemju uzņēmumā programmas Erasmus+ ietvaros.

Ko es varēšu darīt ārpus stundām?

Ārpus mācībām tev būs iespēja iesaistīties dažādās aktivitātēs. Informāciju par interešu izglītības piedāvājumu skaties šeit.

Kur es varēšu mācīties tālāk?

Pēc transporta pārvadājumu komercdarbinieka kvalifikācijas iegūšanas tu varēsi turpināt mācības, piemēram, LU, RTU, TSI, RISEBA, Biznesa vadības koledžā, PIKC “Rīgas tehniskā koledža” u.c.

Kur es varēšu strādāt?

Pēc izglītības iegūšanas tu varēsi strādāt dzelzceļa un autotransporta uzņēmumos.
Šobrīd mūsu absolventi strādā tādās iestādēs un uzņēmumos kā SIA “LDZ Cargo”, 
SIA “Kreiss”, SIA “CONCORDE Group”, SIA “SMD Baltic” u.c.

Sīkāka informācija par profesionālās izglītības programmu pieejama šeit.