Uzņemšana

1. Uzņemšana.
Uzņemšanas dokumentus drīkst iesniegt  nepilngadīgs reflektants kopā ar savu likumisko pārstāvi/vecāku vai pilngadīgs reflektants. Nepilngadīgas personas likumiskajam pārstāvim/vecākam un reflektantam jāuzrāda pase/personas apliecība (dzimšanas apliecība).

Uzņemšanai nepieciešamie dokumenti:
– Reflektantiem ar pamatizglītību – pamatizglītību apliecinošs dokuments (apliecība), sekmju izraksts un centralizēto eksāmenu sertifikāti (ja izsniegti). Dokumentu oriģināli tiks nokopēti;
– Reflektantiem ar vidējo izglītību – vidējo izglītību apliecinošs dokuments (atestāts), sekmju izraksts, centralizēto eksāmenu sertifikāti (ja izsniegti). Dokumentu oriģināli tiks nokopēti;
– Medicīniskās izziņas oriģināls (izraksts no medicīniskās kartes veidlapa Nr.027/u), kurā norādīta informācija par personas hroniskām saslimšanām, tai skaitā redzes, dzirdes, funkcionāliem vai psihiskiem traucējumiem, alerģijām, ierobežojumiem fiziskajai slodzei.
– Divas fotogrāfijas (izmērs 3×4 cm);
– Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem reflektantiem jāuzrāda dokumenti, kas  apliecina šo statusu. Dokumentu oriģināli tiks nokopēti;
– Personām ar speciālajām vajadzībām jāuzrāda statusu apliecinošie dokumenti. Dokumentu oriģināli tiks nokopēti;
– Uzvārda maiņu apliecinošs dokuments (ja attiecināms). Dokumenta oriģināls tiks nokopēts;
– Papildus var iesniegt raksturojumu, rekomendāciju, ieteikuma vēstuli, apbalvojuma dokumentus.

Pilngadīgais reflektants vai nepilngadīgā reflektanta likumiskais pārstāvis klātienē tiks lūgts aizpildīt iesniegumu (tehnikuma veidlapa). 

Nepilngadīgā reflektanta likumiskais pārstāvis iesniegumu (iesniegums pieejams šeit) drīkst aizpildīt elektroniski, parakstīt ar drošo elektronisko parakstu un nosūtīt: uznemsana@dttt.lv Tehnikuma darbinieks atbildēs uz personas norādīto e-pastu par iesnieguma reģistrēšanu (vai nepieciešamajiem labojumiem). Tikai tad, ja iesniegums ir pieņemts, nepilngadīgā persona (reflektants) tiek gaidīts ar dokumentu oriģināliem iesniegumā norādītajā laikā. 

Dokumentu pieņemšana ir bez maksas.

Uzņemšanas komisijas tālruņa numurs: +37127741510

2. Izglītības programmas:  spiediet šeit…

3. Sagatavojies mācībām laicīgi! Piesaki ISIC karti un izmanto visas savas priekšrocības!
ISIC (International Scholar Identity Card) ir vienīgā starptautiski atzītā pilna un nepilna laika skolēna identifikācijas karte, kuru katru gadu izmanto 5 miljoni jauniešu 130 pasaules valstīs. Piesaki savu ISIC arī Tu un iegūsti:
– Oficiālu starptautiski atzītu skolēna apliecību;
– Atlaides 550 vietās Latvijā un 150 000 vietās visā pasaulē.
Izvēlies sev piemērotāko:
– Swedbank ISIC karte. Ar piesaistītu kontu Tavai stipendijai, bezkontakta maksājumiem un ērtu mobilo lietotni.
Piesaki ŠEIT (https://www.swedbank.lv/jauniesiem)
– ISIC karte. Starptautiski atzīta studentu apliecība ar atlaižu funkciju bez piesaistīta konta.
Piesaki ŠEIT (https://isic.lv/lv/pieteikties/)