Veiksmes stāsti

Daugavpils tehnikuma veiksmes stāsti – tas ir ieskats tehnikuma darbības rezultātā, kur tiek atspoguļoti gan tehnikuma absolventu sasniegumi dzīvē, gan arī labās prakses piemēri dažāda veida sadarbībā gan Latvijas, gan arī starptautiskā līmenī.

Daugavpils tehnikumam ir sena vēsture – sniegts ieguldījums profesionālajā izglītībā jau 100 gadu garumā! Tādēļ simtgades zīmē esam sākuši publicēt stāstus par mūsu absolventu un sadarbības partneru sasniegumiem, kā arī intervijas, lai sniegtu ieskatu viņu dzīvē un profesionālajā izaugsmē.

Ņikita Lapa

Gribam Jūs iepazīstināt ar Ņikitu Lapu – vienu no labākajiem absolventiem-automehāniķiem, kas pabeid…