Vēsture

Vēsture 1.ASV
Vēsture LTSTS

1960. gadā uzsāka sintētiskās šķiedras rūpnīcas celtniecību, kurai bija nepieciešami kvalificēti strādnieki, tāpēc 1961. gada 1. jūnijā tika atvērta arodskola. 1961. gada 15. novembrī bija pabeigta arodskolas ēkas celtniecība un 1961. gada 16. novembrī 375 jaunieši un jaunietes sāka apgūt šādas profesijas: šķeterētājs, vērpējs, pārtinējs, laboranti-kontrolieri, iekārtu remonta atslēdznieki.

Arodskolas nosaukums bija AS-23 (23. amatskola).

1962. gada beigās pārdēvēta par PPTS-1 (pilsētas profesionāli tehnisko skola Nr. 1).
1970. gada 11. novembrī – pārdēvēta par VPPTS-1 – Vidējo pilsētas profesionāli tehnisko skolu Nr. 1 (ķīmiķu).
1984. gada 30. augustā – pārdēvēta par Daugavpils Vidējo profesionāli tehnisko skolu Nr. 1.
1991. gada 3. augustā – pārdēvēta par Daugavpils 1. arodvidusskolu.

Pirmā uzņemšana bija uz vidusskolas bāzes. Audzēkņi šeit mācījās teoriju, bet prakse notika citās pilsētās – Kļinā, Černigovā, Mogiļovā.
No 1967. gada arodskola sāka vienlaicīgi apgūta gan profesiju, gan vidējo izglītību.
no 1966. gada sāka gatavot šuvējas šūšanas fabrikas „Latvija” filiālēm.
1993. gads – uzņemta pirmā sekretāru grupa
1994. gads – sāka gatavot specialitātē „Drēbnieks”
1998. gads – uzņemta pirmā grupa „Datorsistēmu tehniķis”
1999. gads – sāka gatavot frizierus.

rodskolas audzēkņi vairākas reizes kļuvuši par uzvarētājiem un godalgoto vietu ieguvējiem profesionālās meistarības konkursos, tehniskās jaunrades izstādēs, pašdarbības skatēs, sporta sacensībās.

1970. gads – otrās pakāpes diploms PSRS TSSI.
1982. gads – A. Čamane – Vissavienības profesionālās meistarības konkursa uzvarētāja.
1983. gads – pirmā vieta profesionālo skolu spartakiādē.
2004. gads – pirmā vieta Amatnieku svētkos.
1999., 2000., 2001., 2006. g. – pirmās vietas sporta kluba AMI sporta spēlēs jaunietēm.
2006. gads – otrā vieta Republikas profesionālās meistarības konkursā elektromontieru specialitātē.
2007. gads – trešā vieta Baltijas valstu profesionālās izglītības iestāžu šūšanas profesiju konkursā.
2007. gads – otrā vieta elektromontieru Republikas profesionālās meistarības konkursā.

17.06.1921. Par Zvirgzdienes amatniecības skolas pārzini iecelts inž. Ferdinands Etmanis.
01.11.1921. Skola pārcelta uz Eversmuižu.
04.11.1921. Skolas nosaukums – Valsts amatniecības skola Ludzas apriņķī.
04.11.1921. Uzsākti uzņemšanas eksāmeni.
18.08.1922. Skola pārcelta uz Daugavpili, Varšavas ielu 16 Baltkrievuvidusskolas telpās.
18.08.1922. Mainīts skolas nosaukums – Valsts Daugavpils amatniecības skola.
02.10.1922. Mācību programmā iekļauta Lokomotīvju mācība.
09.01.1923. Par skolas pārzini iecelts Jānis Popens.
24.10.1923. Apstiprināta arodskolas audzēkņu formas cepure.
29.11.1923. Pārdēvēta par Valsts Daugavpils arodu skolu.
06.09.1923. Finanšu ministrija ierosina pārveidot skolu par dzelzceļa tehnikumu.
30.07.1924. Pārvietota Kauņas ielā 25, kur atrodas līdz šai dienai.
19.09.1924. Skolā atklāti dzelzceļnieku vakara kursi pieaugušajiem.
11.09.1925. Atklāti tehniskie vakara kursi.
10.12.1925. Apstiprināts skolas absolventu žetons (autors M. Ločmelis).
03.11.1927. Skolā atklāti automobiļu vadītāju kursi.
07.12.1928. Satiksmes ministrija ierosina pārveidot arodskolu par dzelzceļnieku tehnikumu.
01.08.1929. Valsts Daugavpils arodu skola pārveidota par Daugavpils Valsts dzelzceļa arodskolu.
03.08.1929. Daugavpils galveno darbnīcu priekšnieks iecelts par Dzelzceļa virsvaldes pārstāvi skolā.
19.08.1929. Par skolas direktoru iecelts inženieris Kārlis Samtiņš.
06.08.1930. Apstiprināta Daugavpils Valsts dzelzceļa arodskolas krūšu nozīme.
11.02.1931. Skola pārņem Daugavpils galveno darbnīcu riteņu pāru apstrādāšanas ēku, kur ierīko skolas darbnīcas.
31.03.1931. Apstiprināta Galdniecības nodaļas absolventu krūšu nozīme.
01.10.1931. Arodskola pārdēvēta par Daugavpils Valsts arodu skolu un Daugavpils dzelzceļu tehnisko skolu.
22.04.1933. Nodibināts skolnieku katoļu pulciņš „Ausma”.
01.09.1933. Atklāta Mehāniskā nodaļa.
01.09.1934. Skolai pievienotas Daugavpils valsts poļu un krievu arodskolas.
01.01.1936. Skola pārdēvēta par Daugavpils Valsts arodskolu un dzelzceļu tehnisko vidusskolu.
01.09.1936. Skolā sāk lidaparātu būvi.
20.11.1937. Apstiprināti skolnieku kooperatīva statūti.
20.11.1937. Apstiprināts skolas karogs. 
18.06.1938. Dzelzceļa galvenais direktors K. Bļodnieks pasniedz skolai karogu.
01.09.1939. Skolā izveidota dzelzceļa laboratorija.
1940. Padomju vara par skolas direktoru ieceļ Ansi Bergmani. Skola turpina darboties vācu laikā.
1945. Uz skolas bāzes izveidots Daugavpils Dzelzceļnieku tehnikums.
01.08.1994. Latgales transporta koledža. Direktors Romualds Maculevičs.
28.01.2004. Latgales Transporta un sakaru tehniskā skola.

Tiek izstrādāts