Viesmīlības pakalpojumu speciālists

Izglītības programmas nosaukums – Viesnīcu pakalpojumi
Iegūstamā kvalifikācija – 
Viesmīlības pakalpojumu specialists (Trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis)
Mācību ilgums –
 ar pamatizglītību – 4 gadi (tiek iegūta arī vidējā izglītība)
Mācību ilgums – 
ar vidējo izglītību – 14 mēneši

Ceturtais profesionālās kvalifikācijas līmenis – paaugstināta teorētiskā sagatavotība un profesionālā meistarība, kas dod iespēju veikt noteiktus izpildītāja pienākumus, kuros ietilpst arī izpildāmā darba plānošana un organizēšana.

Viesmīlības pakalpojumu speciālists plāno, organizē un veic kvalitatīvus viesu uzņemšanas un apkalpošanas darba procesus viesmīlības uzņēmumos atbilstoši viesu un uzņēmuma interesēm; organizē vietējās tūrisma aktivitātes; apgūst un pilnveido jaunas racionālas profesionālas iemaņas; sazinās valsts valodā augstākajā līmenī un svešvalodās, sekmē uzņēmuma pozitīva tēla veidošanu savas kompetences ietvaros un ir atbildīgs par sava darba rezultātu un kvalitāti.

Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

 • Spēja plānot, organizēt un koordinēt savu darbu viesmīlības  uzņēmumā.
 • Spēja organizēt viesiem uzņēmuma pakalpojumus un vietējās tūrisma aktivitātes.
 • Spēja strādāt komandā un pieņemt lēmumus, izmantojot saskarsmes pamatprincipus.
 • Spēja uzturēt viesmīlības atmosfēru, organizējot kvalitatīvu viesu apkalpošanu.
 • Spēja uzņemt viesus, pieņemt pasūtījumus, palīdzēt risināt radušās problēmas un veikt norēķinus.
 • Spēja izvēlēties situācijai atbilstošu apkalpošanas veidu un organizēt telpu un galdu sakārtošanu atbilstoši apkalpošanas veidam.
 • Spēja noformēt dokumentus atbilstoši normatīvajiem dokumentiem un lietvedības noteikumiem.
 • Spēja sastādīt, pārzināt un lietot darba procesā norēķinu, inventarizācijas un atskaites dokumentāciju.
 • Spēja apkalpot viesus, sazinoties valsts valodā, vismaz divās svešvalodās, un lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un svešvalodās.
 • Spēja sekmēt uzņēmuma apgrozījuma palielināšanos, sadarbojoties ar kolēģiem.
 • Spēja izmantot drošus darba paņēmienus darbības procesā, praktiski lietojot drošības tehnikas zināšanas, ievērojot tehnoloģisko iekārtu un inventāra lietošanas noteikumus.
 • Spēja nodrošināt valsts kontrolējošo institūciju norādījumu izpildi u.c.

Mācoties skolā, audzēkņi apgūst zināšanas, kas nepieciešamas viesnīcu biznesa jomā, praktiskās iemaņas pilnveido skolas viesnīcas numurā, viesu apkalpošanas kabinetā, kases sistēmu klasē, bet prakse audzēkņiem tiek organizēta viesu namos un viesnīcās.

Viesmīlības pakalpojumu speciālists ir nozares speciālistu vadībā nodarbināta persona vai pašnodarbināta persona, kura var veikt individuālo komercdarbību un var būt nodarbināts tūrisma uzņēmumos un tūristu mītnēs – viesnīcās, moteļos, jaunatnes tūristu mītnēs, viesu mājās, sanatorijās, kempingos, pansijās: saimnieciskajā, viesu uzņemšanas un apkalpošanas dienestā.

Pēc viesmīlības pakalpojumu specialitātes iegūšanas jaunieši var turpināt studijas arī augstskolā, piemēram:

 • Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (Tūrisma un viesnīcu uzņēmējdarbības vadība);
 • Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolā (Tūrisms, viesnīcu un restorānu serviss);
 • Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte (Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība); Biznesa augstskolā Turība (Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība) un daudzās citās.