Viesmīlis

Izglītības programmas nosaukums – Restorānu pakalpojumi
Iegūstamā kvalifikācija – 
Viesmīlis (Ceturtais profesionālās kvalifikācijas līmenis)
Mācību ilgums – 
ar vidējo izglītību – 14 mēneši

Ceturtais profesionālās kvalifikācijas līmenis – paaugstināta teorētiskā sagatavotība un profesionālā meistarība, kas dod iespēju veikt noteiktus izpildītāja pienākumus, kuros ietilpst arī izpildāmā darba plānošana un organizēšana.

Viesmīlis apkalpo viesus, ievērojot to vēlmes un apkalpošanas procesus un nodrošinot uzņēmuma mērķu sasniegšanu. Apkalpojot viesus, viesmīlis lieto profesionālās prasmes viesu sagaidīšanā, komunikācijā, galda klāšanā, ēdienu un dzērienu piedāvāšanā, pārdošanā, pasniegšanā, norēķinu veikšanā. Viesmīlis ir atbildīgs par sniegto pakalpojumu kvalitāti. viesmīļa pakalpojumus.

Viesmīlis ir sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumā nodarbināts speciālists, kas var darboties nozares speciālistu vadībā vai būt pašnodarbināta persona, vai veikt individuālo komercdarbību.

Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

 • Spēja sagaidīt viesus, izprast to vēlmes un nodrošināt to izpildi saskaņā ar uzņēmuma standartiem.
 • Spēja pieņemt un noformēt pasūtījumu, nodot to izpildei virtuves un bāra personālam.
 • Spēja klāt galdus ikdienas ēdienreizēs, banketos un svinībās, izmantot galda klāšanas un dekorēšanas inventāru atbilstoši ēdienkartei, dzērienu kartei, pasākuma veidam un viesu vēlmēm.
 • Spēja pasniegt ēdienus un dzērienus, ievērojot viesu apkalpošanas standartus.
 • Spēja pārzināt, ieteikt un piedāvāt vīnus saskaņā ar vīnu karti un ēdienkarti.
 • Spēja veikt un uzraudzīt viesu apkalpošanas procesu, sekojot līdzi viesu apmierinātībai un labsajūtai.
 • Spēja risināt viesu apkalpošanas laikā radušās problēmsituācijas uzņēmumā noteiktajā kārtībā, atbilstoši rīkoties nestandarta un stresa situācijās, pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros.
 • Spēja organizēt un veikt uzņēmuma tirdzniecības telpas un darba vietas sagatavošanu darbam.
 • Spēja veikt skaidras un bezskaidras naudas norēķinus ar viesiem, izmantot kases norēķinu sistēmas un maksājumu karšu termināļus.
 • Spēja sadarboties ar citiem speciālistiem pakalpojumu nodrošināšanas ietvaros.
 • Spēja organoleptiski novērtēt produktu, izejvielu, ēdienu un dzērienu kvalitāti.
 • Spēja lietot darba vietas prasībām atbilstošu darba apģērbu un aksesuārus, uzturēt darba kārtībā telpas un inventāru, ievērojot higiēnas un darba drošības prasības.
 • Spēja pārdot uzņēmuma pakalpojumus – sniegt informāciju, ieteikt un raksturot viesiem piedāvātos ēdienus un dzērienus, to saderību un lietošanas specifiku, piedāvāt un ieteikt uzņēmuma īpašos piedāvājumus.
 • Spēja veikt produkcijas pasūtījumu noliktavā un ievērot optimālos temperatūras režīmus produktu un dzērienu uzglabāšanai, sekot līdzi izmantojamo produktu apjomam, derīguma termiņam un kvalitātei.
 • Spēja sastāda uzskaites dokumentāciju un atskaites, materiālo vērtību inventarizācijas aktus u.c.

Mācoties skolā, audzēkņi apgūst zināšanas, kas nepieciešamas restorānu biznesa jomā, praktiskās iemaņas pilnveido viesu apkalpošanas kabinetā, kases sistēmu klasē un ēdienu gatavošanas laboratorijā, bet prakse audzēkņiem tiek organizēta kafejnīcās, restorānos un bāros.

Pēc viesmīļa specialitātes iegūšanas jaunieši var turpināt studijas arī augstskolā, piemēram:

 • Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolā (Tūrisms, viesnīcu un restorānu serviss);
 • Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte (Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība),
 • Biznesa augstskolā Turība (Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība) un daudzās citās.

Pēc profesionālās kvalifikācijas iegūšanas var arī strādāt Latvijas un ārvalstu restorānos, kafejnīcās, bāros, viesnīcās, viesu mājās, citos ēdināšanas un viesu izmitināšanas uzņēmumos