Vokālā apmācība

Pulciņš “Si minors” (Staņislavs Grabļevskis)

Spēsi: attīstīt muzikālo dzirdi, muzikālās spējas un muzikālo gaumi ar atbilstoša repertuāra izvēli; pilnveidot savu muzikalitāti, attīstīties intelektuāli un emocionāli; dziedāt mikrofonā fonogrammas pavadījumā un a capella; dziedāt nopūtu, izsaucienu, jautājuma un citās intonācijās.

Zināsi: kā trenēt muzikālo atmiņu, kā veidojas tembrs, kā rūpēties par balsi; skatuves kultūras pamatus; latviešu, latgaļu, angļu, krievu u.c. dziesmu tekstus. 

Izpratīsi: publiskās uzstāšanās nozīmi solo dziedātājam; dažādu žanru, valodu un stilu skaņdarbus; elpošanas tehnikas nozīmi vokālajā kultūrā.

Varēsi uzstāties koncertos, pasākumos, festivālos un konkursos.